Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

Postanowienie Nr 39/2017 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 16 października 2017 roku w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 roku. treść


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 7 sierpnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim przeprowadzonych w dniu 6 sierpnia 2017r. treść


Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzone na dzień 6 sierpnia 2017 roku w okręgu wyborczym nr 2


Uchwała nr 1/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 roku. Treść

 

Uchwała nr 2/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 roku. Treść

 

Uchwała nr 3/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 roku. Treść

 

Uchwała nr 4/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 roku. Treść

 

Uchwała nr 5/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej. Treść

 


 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 23 maja 2017 roku - informacja o okręgu wyborczym - treść

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 27 czerwca 2017 roku - informacja o numerze i granicach obwodu głosowania - treść

 


 

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępnienia

 

                   Na podstawie art. 36 §1 i §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, 1089) Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 roku.

Udostępnienie spisu wyborców odbywać się będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach od 17 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r. w godzinach pracy urzędu: od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy (§ 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze, Dz. U. Nr 158, poz. 941)

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

/-/

Marek Mazur

 


 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2017-10-20
Data publikacji: 2017-10-20
Data modyfikacji: