Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Obwodowe Komisje Wyborcze

Informacja

W dniu 21 października Obwodowe Komisje Wyborcze swoją pracę rozpoczynają o godzinie 6:00. Natomiast głosować będzie można w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorzadu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. treść

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorzadu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. treść

Regulamin terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

Regulamin terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie raz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. treść

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali OKW

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu. plik

SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Urzędnik Wyborczy w Gminie Baranów Sandomierski zawiadamia:

1. Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października  2018 r. odbędzie się w dniu 10 października 2018 r. /środa/ o godz. 15.00

w budynku Remizy OSP w Baranowie Sandomierskim przy ul. Kilińskiego 1.

  1. Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania.
  2. Wybór Przewodniczących oraz Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania.
  3. Sprawy różne.

 

2.Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. odbędzie się w dniu 10 października 2018 r. /środa/ o godz. 18.00

w budynku Remizy OSP  w Baranowie Sandomierskim przy ul. Kilińskiego 1.

Porządek spotkania:

  1. Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.
  2. Wybór Przewodniczących oraz Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.
  3. Sprawy różne.

 

Ze względu na wagę omawianych spraw obecność na szkoleniu obowiązkowa.

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych. plik

Postanowienie 196/2018

Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie w Dymitrowie Dużym. Treść

Postanowienie nr 360/2018

Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 października 2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr. 8 ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Gminie Baranów Sandomierski Treść

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu

O terminie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 oraz terminie losowania składów pozostałych Obwodowych Komisji Wyborczych. plik

Informuje się pełnomocników komitetów wyborczych posiadających prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 r., że zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.                                                                                                             

                                                                          

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonuje się do dnia 21 września 2018 r. w godzinach pracy urzędu - od poniedziałku do  piątku  730 - 1530

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, pokój nr 8, I piętro, numer telefonu 15 8118581 w. 110.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami

W dniu 10.10.2018 roku odbyło się szkolenie wraz z pierwszym posiedzeniem Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych na terenie Gminy Baranów Sandomierski w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji wybrali Przewodniczących oraz Zastepępców Przewodniczących.

Treść

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Sławomir Kaptur
Osoba aktualizująca: Sławomir Kaptur
Data wytworzenia: 2018-10-21
Data publikacji: 2018-10-21
Data modyfikacji: 2018-10-21