Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Dymitrów Mały

 

Sołtys
Magdalena Kosztur

 

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
Waldemar Chwieja

 

RADA SOŁECKA – DYMITRÓW MAŁY 2020-2025

 

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Kosztur Magdalena

Sołtys

2

Badawika Damian

Członek

3

Sawicki Adam

Członek

4

Boroń Halina

Członek

5

Babiński Karol

Członek

6

Badawika Elżbieta

Członek

7

Gorazd Brygida

Członek

8

Kosztur Sylwester

Członek

9

Jarosz Adam

Członek

10

Grazda Beata

Członek

11

Barszczewski Sebastian

Członek

12

Sawicki Jacek

Członek


STATUT SOŁECTWA DYMITRÓW MAŁY - ZałącznikNr4 do Uchwały nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskimz dnia 16października 2019 r.

 

Liczba mieszkańców
Stan na dzień 2020.12.31

 

Miejscowość

Mieszkańcy

 

Stali

Czasowi

Razem

Dymitrów Mały

293

4

297


Dymitrów Mały do miejscowości wjeżdża się z Baranowa od strony zamku. Tuż przy drodze stoi kapliczka maryjna z 1925 roku. Za nią  rozciągają się nadwiślańskie równiny, upstrzone licznymi stawami i porośnięte pięknymi sadami. Dalej na południe, na granicy wsi Dymitrów oraz Przykop wznosi się pochylony  krzyż z Chrystusem, poświęcony przez bp. Ablewicza w roku 1982,stanowiący kopię istniejącego wcześniejszego krzyża z roku 1899.

Ze źródeł historycznych wynika że wokół Dymitrowa znajdowało się kilka stawów. Jan Długosz wymienia w pobliżu Dymitrowa dwa jeziora, Wielkie Błoto i Graboszów. Podczas II wojny światowej na terenie tej wsi toczyły się walki wojsk radzieckich z wojskami niemieckimi o utrzymanie tzw. Przyczółka Baranowskiego. Na terenie wsi znajduje się wiele kapliczek i przydrożnych krzyży. Jedna z historii mówi o wydarzeniu z 1932 roku, kiedy to Wisła wylała i miejscowość została nawiedzona przez powódź. Gdy woda opadła, mieszkańcy znaleźli drewnianą figurkę św. Jana Nepomucena. Od 1900 r. we wsi działa  OSP.
 

Dymitrów Mały jest typowym przykładem wsi łańcuchówki, wijącej się wzdłuż drogi.                          


Przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie miejscowości:

Imie i nazwisko Opis prowadzonej działalności  Dodatkowe info.
Altanshagai Manlaibaatar Transport drogowy towarów  
Józef Kołek Roboty związane z budową mostów i tuneli  
Bogdan Daniel Mechanika Pojazdowa  
Paweł Babiński Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  "MAXIMUS"
Robert Barszczewski Roboty budowlane  
Dorota Obara Sklep Spożywczo-Przemysłowy  
Dariusz Barszczewski Transport drogowy towarów  
Dorota Panek Transport drogowy towarów  
Witold Panek  Transport drogowy towarów