Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Ochotnicza Straż Pożarna

Jednostki OSP na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Ochotnicze Straże Pożarne jako organizacje pozarządowe, funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej I stanowią ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) bezpieczeństwa państwa.

 

Najważniejszym działaniem w ramach systemu jest współdziałanie podczas akcji ratowniczych na terenie kraju z udziałem wykwalifikowanych osób i grup ratowniczych. Niezbędne jest także przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych m.in. dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy, zastosowania podstawowych technik ratowniczych, tworzenie programów informujących społeczeństwo o klęskach żywiołowych, zagrożeniach katastrofami, pożarami oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi siłami przyrody lub działalnością człowieka. Służby współdziałając za istotny element uważają również udostępnianie pozostających w dyspozycji zasobów na potrzeby akcji ratunkowych i szkoleń.

 

Na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski funkcjonuje 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

OSP w Baranowie Sandomierskim

OSP w Dąbrowicy

OSP w Durdach

OSP w Dymitrowie Dużym

OSP w Dymitrowie Małym

OSP w Kaczakach

OSP w Knapach

OSP w Markach

OSP w Siedleszczanach

OSP w Skopaniu

OSP w Suchorzowie

OSP w Ślęzakach

OSP w Woli Baranowskiej