Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Durdy

 

Sołtys
Józef Białek
 

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
Mazur Teresa

RADA SOŁECKA - DURDY 2020-2025

 


STATUT SOŁECTWA DURDY - Załącznik Nr 2do Uchwały nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 16października 2019 r.

 

Liczba mieszkańców
Stan na dzień 2020.12.31

 

Miejscowość

Mieszkańcy

 

Stali

Czasowi

Razem

Durdy

709

7

716


 

Durdy - w skład wsi wchodzą następujące przysiółki: Bania, Pagrundki, Podkorzeń, Przywory, Polki.  W 1802 roku wieś stanowiła własność hr. Krasickiego.Jjak  podaje Chlebowski – z „Krasiczynem” należały na przełomie wieków do powiatu mieleckiego i parafii rzymsko-katolickiej w Baranowie. Wioska ta była najbardziej oddalona od miasteczka i liczyła tez stosunkowo niewielu mieszkańców. W 1880 roku doliczono się tu 94 domostw wraz z 636 mieszkańcami.
 

W 1777 roku wzniesiono murowana  kapliczkę, z umieszczonym wewnątrz obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej z XIX wieku, oraz rzeźba Chrystusa Frasobliwego. W głębi lasu na terenie tej miejscowości, na skrzyżowaniu dróg w kierunku Majdanu, wzniesiono w 1947 roku według opowiadań, figurkę św. Mikołaja ufundowana przez mieszkańców. Z kolei na parceli Stanisława Durdy  w 1951-1952 wzniesiono z fundacji Stanisława Durdy, drewniana oszkloną  kapliczkę a w górnej części jest figurka Najświętszej Maryii Panny Niepokalanie Poczętej, postawionej na wysokim ceglanym postumencie. Są jeszcze pamiątki takie jak : kapliczki szafkowe na drzewach i takie znajdują się na drodze do leśniczówki : wykonana w nie określonym czasie z obrazem Św. Rodziny.


Przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie miejscowości:

Imię i Nazwisko Opis prowadzonej działalności Dodatkowe info.
Dariusz Sado Roboty remontowe i wykończeniowe "DARBUD"
Franciszek Obara Działalność usługowa związana z leśnictwem "FRADO"
Maciej Brodecki Transport drogowy towarów "MIJA"
Mirosław Lewicki Produkcja wyrobów tartacznych "ROMIR"
Anna Smykla Sprzedaż detaliczna "ANKOR"
Ryszard Durda Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa "DURDREW"
Anna Madej Firma Handlowo Usługowa "PINUS "
Marcin Słowik Działalność pogotowia ratunkowego "MAKEFON" 
Marzena Lewicka Sprzedaż detaliczna  
Paweł Wójciak Działalność usługowa w zakresie tech. komputerowych i informatycznych "P4P"
Paweł Lulek Produkcja wyrobów tartacznych "WOOD-TRADE"
Włodzimierz Leszkowicz Sklep spożywczo-Przemysłowy