Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Knapy

 

Sołtys
Andrzej Sudoł

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
Jan Lis
 

RADA SOŁECKA - KNAPY 2020-2025

 

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Monika Trela

Członek

2

Ewa Sołtys

Członek

3

Mariusz Kulpa

Członek

4

Stanisław Durda

Członek

5

Dawid Hyjek

Członek

6

Ewa Domagała

Członek

7

Pęk Ewelina

Członek

8

Krzysztof Deryło

Członek

9

Dariusz Sabo

Członek

10

Jan Durda

Członek

 

 

STATUT SOŁECTWA KNAPY- Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 16października 2019 r.


Liczba mieszkańców
Stan z dnia 2020.12.31

 

Miejscowość

Mieszkańcy

 

Stali

Czasowi

Razem

Knapy

588

9

597


Knapy – W samych Knapach nie zachowały się niestety do dnia dzisiejszego żadne zabytki, tym bardziej  zdumiewa ciekawa przeszłość wsi . Podobnie jak Durdy wieś leży wśród nadwiślańskich równin, zarośniętych sosnowymi lasami .Wraz ze „Smyklem i folwarkiem Urszulinem” liczyły Knapy już w końcu minionego stulecia 457 mieszkańców. O ile można sądzić z samej nazwy, osada  już od wieków  była główną siedzibą okolicznych tkaczy, których nazywano w tych stronach właśnie „knapami”.

Grunty tu były zawsze podmokłe i zagrożone licznymi wylewami Wisły, stąd też tereny uprawne przeznaczono prawie wyłącznie pod łąki. W końcu XIX wieku Knapy stanowiły  własność rodziny Dolańskich, która dysponowała w granicach wsi „89m .ziemi ornej, 249 m. łąk, 72 m. pastwisk i 331 m.lasu”. W południowo  wschodniej  części  wsi  wypływa potok nazywany niegdyś „Gliczarowskim” a obecnie Łuczek.


Przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie miejscowości:

Imię i nazwisko Opis prowadzonej działalności Dodatkowe info.
Paweł Senejko Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "INSTAL-SEY"
Henryk Stawowy Produkcja obuwia "SANDREX"
Wojciech Mazur Agencja obsługi inwestycji i biznesu  
Antoni Mazur Opieka zdrowotna  
Marcin Byczek Firma Usługowo-Handlowa "SYSCOM"
Justyna Trela Gabinet fizjoterapii  
Stanisław Czechura Gospodarstwo rolno rybackie  
Mirosław Smykla Transport drogowy towarów  
Marcin Madej Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MADEJ"
Joanna Madej  Piekarnia Wiejska  
Cecylia Madej Piekarnia Wiejska  
Marian Czechura Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ''PIOMAR''
Stanisław Smykla Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
Sylwester Czechura Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
Zofia Czechura Sprzedaż detaliczna