Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Turystyka

O walorach turystycznych gminy stanowią:

 • zamek w Baranowie Sandomierskim zwany "małym Wawelem" z parkiem

 

 • układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta wraz z zespołem kościoła parafialnego

 

 • obszar leśny w południowej części gminy wraz z zespołem stawów zwanych "Stawy Krasiczyńskie"

Obiekty i zespoły zabytkowe w Baranowie Sandomierskim znajdują się na pieszym szlaku turystycznym oznakowanym jako Szlak Nr 7 – Zielony. Jego trasa wiedzie przez: Majdan Królewski (PKS), Huta Komorowska, Poręby Dębskie, Nowa Dęba, Rozalin, Ślęzaki, Dąbrowica, Skopanie, Baranów Sandomierski.
Ponadto funkcjonują trasy piesze:
trasa typowa nr 2 (piesza 14-dniowa) z Opatowa do Baranowa Sandomierskiego przez Klimontów, Sandomierz, Tarnobrzeg oraz Szlak Kulturowy, oznaczony jako trasa nr 4 (piesza 14-dniowa) „Szlakiem Rezydencji Pałacowych i Muzeów”: Sandomierz, Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Kamionka, Sędziszów Małopolski, Rzeszów, Łańcut.
Szlakiem wodnym jest „Szlak Wisły” rozpoczynający się na rzece w Woli Zdakowskiej – przystań na rzece Wisłoce lub Połańcu na rzece Czarna przez Baranów Sandomierski (możliwość zabezpieczenia sprzętu pływającego), Tarnobrzeg, Sandomierz (zwiedzanie miasta) do Zawichostu i Annopola.

Walory przyrodnicze doliny Wisły wynikają z zachowanej specyficznej, często unikatowej fauny, obecności siedlisk charakterystycznych dla dolin nieuregulowanych rzek oraz bogatej roślinności. Stanowią one korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, jest on także potencjalnie cennym obszarem rekreacyjnym i turystycznym.
Wyspy w nurcie rzeki i piaszczyste ławice o różnym stadium sukcesji roślinnej, stanowią jedyne miejsca lęgowe dla tzw. „wyspowych” gatunków ptaków – rybitw, sieweczek i mew. Pod względem szaty roślinnej dolina Wisły stanowi specyficzny i ważny zespół roślinnych krajobrazów.

Lasy i towarzyszące im ekosystemy są miejscem bytowania wielu cennych przedstawicieli fauny, z których należy wymienić: bociana czarnego, kanię czarną, orlika krzykliwego, pustułkę, perkoza rdzawoszyjego, błotniaka stawowego.
Bardzo cennymi elementami biocenotycznymi i krajobrazowymi projektowanego obszaru są stawy śródleśne. Występują tu w postaci dwóch kompleksów: Stawy Osieczyska (leżące na terenie sąsiedniej gminy Padew Narodowa) i Stawy Krasiczyńskie (przeważająca ich powierzchnia znajduje się w granicach gminy Baranów Sandomierski).
„Stawy Krasiczyńskie” – usytuowane są w obszarze proponowanym do objęcia ochroną prawną, docelowo proponowane są do objęcia ochroną rezerwatową. Zespół stawów położony jest na terenie gmin Baranów Sandomierski i Padew Narodowa. Zajmują powierzchnię 261,38 ha, z tego w gminie Baranów Sandomierski znajduje się 152,13 ha. Aktualnie użytkowane są jako Gospodarstwa Rybackie.

Zwierzęta objęte ochroną i rzadkie występujące w obszarze gminy:

 1. Zębiełek białawy
 2. Perkoz rdzawoszyi
 3. Bocian czarny
 4. Bocian biały
 5. Kania czarna
 6. Błotniak stawowy
 7. Orlik krzykliwy
 8. Pustułka
 9. Derkacz
 10. Sieweczka obrożna
 11. Rybitwa białoczelna
 12. Zimorodek

Rośliny objęte ochroną i bardzo rzadkie:

 1. Grążel żółty
 2. Bluszcz pospolity
 3. Kotewka orzech wodny
 4. Podrzeń żebrowiec
 5. Salwinia pływająca
 6. Kopytnik pospolity
 7. Kruszyna pospolita
 8. Marzanka wonna
 9. Brodobrzanka wodna
 10. Driakiew gołębia
 11. Konitrzet błotny
 12. Krwiściąg mniejszy
 13. Wiązówka bulwakowa

Walory krajobrazowe

Teren miasta i gminy Baranów Sandomierski obejmuje obszar charakteryzujący się dość znaczną zmiennością krajobrazu. W północnej części gminy dominującym elementem krajobrazowym jest szeroka dolina Wisły. Ten współczesny teras rzeczny na dość dużym obszarze porozcinany jest licznymi starorzeczami, występującymi zarówno na przedwalu, jak i zawału. Na wielu z nich malownicze zbiorowisko „lilli wodnych” buduje grążel żółty, któremu towarzyszy, choć dość rzadko, inna chroniona roślina wodna: jednoroczna paproć salwinia pływająca czy zajmująca niekiedy dużą powierzchnię lustra wody osoka aloesowata. Rozległą dolinę rzeki zajmuje szachownica pól uprawnych, łąk i pastwisk. Szczególnie atrakcyjnym krajobrazem wyróżnia się przedwale wiślane: wstęgę rzeki otacza pas zarośli wiklin nadrzecznych.

fot.K Pitra