Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Opieka medyczna

Zabezpieczeniem potrzeb Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w zakresie ochrony zdrowia zajmuje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka Partnerska Lekarzy, któremu podlegają:
 

 1. Przychodnia Rejonowa w Baranowie Sandomierskim   tel. 015 81180 08
 2. Ośrodek Zdrowia w Woli Baranowskiej   tel. 015 811 07 78
 3. Ośrodek Zdrowia w Ślęzakach tel. 015 811 87 08
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skopaniu tel 015 812 10 23.
   

Placówki te wyposażone są w podstawowy sprzęt medyczny w stopniu zadowalającym. Od stycznia br. w ramach reformy służby zdrowia wprowadzony został kontraktowy system finansowania świadczeń zdrowotnych. Powiat tarnobrzeski podlega Podkarpackiej Regionalnej Kasie Chorych. Kasa ta przyjęła dla tutejszych gmin następujące wskaźniki dotyczące liczby ubezpieczonych, przypadających na 1 świadczeniodawcę:
 

 • 1500-2500 podopiecznych na 1 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • 2800 podopiecznych na 1 pielęgniarkę środowiskową w mieście i 2500 na wsi
 • 7000 kobiet na 1 położną środowiskową
 • 5000 ludności na 1 etat stomatologiczny
   

Jak wynika z powyższego zestawienia zabezpieczenie potrzeb ludności przez PRKCh w Rzeszowie jest niepełne, zwłaszcza w odniesieniu do higieny szkolnej i lekarzy stomatologów.


W gminie funkcjonują 2 apteki w Baranowie Sandomierskim i Skopaniu oraz 3 punkty apteczne w Skopaniu, Woli Baranowskiej i Ślęzakach.

Ośrodek Wola Baranowska

Ośrodek Zdrowia w Woli Baranowskiej
tel.  (015)811 07 78

Godziny pracy w gabinecie : pon.-pt.  8:00- 13:00
Godziny pracy w terenie  :     pon.-pt.  10:00 – 18:00
 

Godziny przyjęć pacjentów:
Poniedziałek           8.00 - 15.00
Wtorek                     8.00 - 15.00
Środa                        8.00 - 15.00
Czwartek                 8.00 - 15.00
Piątek                       8.00 - 13.00
 

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
Anna Durda
Wola Baranowska
ul. Wschodnia   80
tel. dom. (015) 811 07 25
tel. kom   602 304 278

Ośrodek Baranów Sandomierski

Gabinet Rehabilitacji Leczniczej mgr Agnieszka Kucwaj-Sołtys

ul. Zamkowa 24, 39-450 Baranów Sand.

 

Harmonogram  pracy gabinetu:

Poniedziałek           8.00 - 17.00
Wtorek                     8.00 - 18.00
Środa                        8.00 - 17.00
Czwartek                 8.00 - 18.00
Piątek                       8.00 - 17.00

 

Tel do rejestracji:  (015) 814 22 54

 

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Skopaniu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Medycyny Rodzinnej  s.c. Skopanie
39-451 Skopanie ul. Św. Jadwigi Królowej 7
Tel. 812 10 23
Czynne od Poniedziałku do Piątku 8:00 – 18:00

 

MŁODE PARY DZIECIOM


Nowa Akcja Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie: „MŁODE PARY DZIECIOM”
Od 1 stycznia 2014 roku rusza najnowsza akcja Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie: „Młode Pary Dzieciom”. Akcja ta skierowana jest do osób planujących ślub. Można w niej wziąć udział w każdym momencie i na każdym etapie przygotowań do ślubu poprzez zgłoszenie się do Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, do budynku Administracji lub e-mailowo marketing@zoznowadeba.pl tel. 15 846 26 51 w. 202.

Gorąco zachęcamy do włączenia się do akcji. To nic nie kosztuje, a można pomóc dzieciom leczonym na Oddziale Neonatologii oraz Pediatrii. W ramach podziękowania za włączenie się do tej akcji istnieje możliwość zamieszczenia podziękowań na telebimie LED należącym do Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie i/lub na tablicy znajdującej się na Oddziale Pediatrycznym bądź Neonatologicznym.
Szczegóły znajdują się na zdjęciu zamieszczonym po prawej.

Działalność Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie w 2013 roku.

Udany Jubileuszowy Rok pod względem poprawy świadczonych usług w nowodębskim szpitalu.

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od kilku lat intensywnie się rozwija inwestując w infrastrukturę, sprzęt medyczny i kadrę lekarską, co stale podnosi poziom świadczonych usług medycznych.

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie poszerzył grono specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa, anestezjologii, chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1 stycznia 2014 r. rezydenturę odbywał będzie lekarz w zakresie chirurgii ogólnej. Priorytetem jest również wspieranie lekarzy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W ostatnim czasie tytuł specjalisty uzyskało dwóch lekarzy chirurgii ogólnej.
Z danych statystycznych wynika, że w 2013 r. hospitalizowano 8 780 pacjentów tj. o 150 pacjentów więcej, niż w roku ubiegłym. W poradniach działających przy SPZ ZOZ w Nowej Dębie udzielono 31 074 porad specjalistycznych, porad lekarskich w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielono 2 674 razy, zaś porad pielęgniarskich było 3555. Przeprowadzono 38 364 zabiegów fizjoterapeutycznych, tj. o 792 więcej niż w 2012 r. Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym urodziło się 372 noworodki, tj. o 23 więcej niż w roku ubiegłym.
W czerwcu 2013 roku oddano do użytku dobudowaną część Oddziału Psychiatrycznego. Po rozbudowie oddział posiada 73 łóżka. W nowej części budynku zlokalizowane są sale łóżkowe dla pacjentów, separatka, łazienki, gabinet zabiegowy, szatnie dla personelu. Oddział Położniczy w 2013 roku zyskał m.in. nowoczesne łóżko porodowe znajdujące się w klimatyzowanej, świeżo wyremontowanej sali porodowej. W Oddziale Położniczym wymienione zostały wszystkie łóżka dla pacjentek. W listopadzie po generalnym remoncie odebrano i oddano do użytku Oddział Chorób Wewnętrznych. Warunki pobytu na oddziale zmieniły się diametralnie zarówno, jeśli chodzi o komfort, jak i bezpieczeństwo pacjenta. Wykonano nowe instalacje elektryczne, wodne, c.o i kanalizacyjne. Ponadto, dzięki pozyskaniu środków z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między Regionami II” zostało wybudowane wejście główne do budynku nr 2 przy ul. Kościuszki  1 C.  Dobudowana część wyposażona jest w windę osobową, która umożliwia dotarcie do Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc. Rozbudowana klatka schodowa połączyła istniejące w starej części budynku pracownie, laboratoria oraz poradnie specjalistyczne.
Wszystkie inwestycje przeprowadzone w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie nie byłyby możliwe bez udziału środków finansowych pochodzących z różnych źródeł i programów oraz dofinansowań ze strony Powiatu Tarnobrzeskiego, Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz innych gmin naszego regionu: Gminy Grębów, Bojanów, Baranów Sandomierski, Majdan Królewski. Znaczący wkład w rozwój oraz pozytywne zmiany zachodzące w nowodębskim Szpitalu w ostatnich latach miał i ma Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie. W dążeniach do podnoszenia poziomu usług medycznych wspomogli nas również: Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A., Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego, PSS Społem w Nowej Dębie, Restauracja „Dębianka”, DOMAN Sklep AGD i RTV, ICN Polfa Rzeszów S.A., Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. w Sandomierzu, Fabryka Firanek WISAN S.A. w Skopaniu, Federal Mogul Gorzyce, Nadleśnictwo Nowa Dęba, MimKat – Agencja Reklamowa w Nowej Dębie, PHUP PALEN Nowa Dęba, ZPH VODEX, lek. stom. Bogusław Fryc – Prywatny Gabinet Stomatologiczny, PART, PPHU TOMAR, WORD w Tarnobrzegu, a także Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie oraz inne firmy i instytucje.
Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju nowodębskiego Szpitala. Cieszę się, że taka współpraca istnieje. Dołożymy wszelkich starań, aby usługi medyczne były świadczone przez Szpital na jak najwyższym poziomie – mówi dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie Bogdan Tomczyk. 

W Nowej Dębie rodzi się bez bólu.


"W Nowej Dębie rodzi się bez bólu.
Miło jest nam zawiadomić, że od 1 maja 2014 roku zaczynamy stosować na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Nowej Dębie znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie."