Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Siedleszczany

Sołtys
Helena Farbisz
 

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
Wldemar Stępień
 

RADA SOŁECKA – Siedleszczany 2020 - 2025

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Helena Farbisz

Sołtys

2

Tomasz Malinowski

Członek

3

Grzegorz Pietraszko

Członek

4

Damian Zarzycki

Członek

5

Krzysztof Pitra

Członek

6

Ewa Obara

Członek

7

Waldemar Czyż

Członek

8

Robert Hołuj

Członek

9

Henryk Ziętek

Członek

10

Jacek Mroziński

Członek

 

 

STATUT SOŁECTWA SIEDLESZCZANY- Załącznik Nr10 do Uchwały nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskimz dnia 16października 2019 r.


Liczba mieszkańców
Stan na dzień 2020.12.31

 

Miejscowość

Mieszkańcy

 

Stali

Czasowi

Razem

Siedleszczany

272

16

288


Siedleszczany - podobnie jak Suchorzów, nie obfitują wprawdzie w zabytki, niemniej dzieje tej wsi są na tle okolicznych –co najmniej wyjątkowe. Jan  Długosz  opisuje,  że   Siedleszczany   dziedziczyli   XV wieku  „ dwa janowie  i  Mikołaj k. Prus”, a oprócz tego „miał tam klasztor koprzywnicki, dwa łany na których pierwej stały dwie karczmy należące do prob. w  Miechocinie”. Inne przekazy informują natomiast, że wieś tą zmienił był niegdyś opat klasztoru koprzywnickiego na inną osadę-mianowicie Ocice.
 

W czasach, kiedy baranowskimi dobrami zarządzali już Leszczyńscy, Siedleszczany podzielone były pomiędzy trzech właścicieli- braci Marcina, Stanisława, i Benedykta Siedliszczowskich. Jak pisze trzysta lat później Chlebowski „we wszystkich trzech częściach było 21 kmieci 10 ¾ łanów i 2 pręty , zagrodników z rolami 18, bez roli 1, Komor. z bydłem 6,bez bydła , rzemieślników 3 „.

W wieku XIX Siedleszczany liczyły „50 domów i 241 mieszkańców w tym 231 rz.kat. i 10 izrael”. Także i ten teren włączony był do parafii w  Miechocinie.


Przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie miejscowości:

Imię i Nazwisko Opis prowadzonej działalności Dodatkowe info.
Barbara Mortka Firma Handlowa "Beta"
Dorota Sudoł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Bumita"
Ewa Sudoł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Bumita"
Mirosław Sudoł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Bumita"
Tadeusz Sudoł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Bumita"
Jadwiga Malinowska  Działalność pogotowia ratunkowego  
Mariusz Malinowski Sprzedaż detaliczna  
Marta Rejniak Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "REMAX"
Tomasz Zarębkiewicz Badania i analizy techniczne "Franek"
Svysch Svitlana Sprzedaż detaliczna  
Andrzej Kubicki Usługi elektroinstalacyjne i pomiary   
Marcin Biesiadecki Usługi Stolarskie  
Zbigniew Ogiba Usługi tramsportowo-przewozowe "Trans-ZET"
Adam Barszczewski  Transport drogowy towarów  
Janina Bańka Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych "AUTO-GAZ ELEKTRONIKA"