Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Gospodarowanie odpadami

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010, ze zm.), Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje:

 

  • podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Baranów Sandomierski:

- bezpośrednio z nieruchomości oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skopaniu:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO – KWIAT  Sp. z o.o.

Wola Jachowa 94 A
 26 - 008 Górno

www.ekokwiat.pl

 

Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

 

  • miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów Sandomierski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37 - 450 Stalowa Wola

 

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019r, poz. 1895):

 

- sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego zobowiązani są od 1 lipca 2006 roku do przyjmowania zużytego sprzętu, tego samego rodzaju, co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt.

 

- do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skopaniu przy ul. Mielecka 14.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Tomasz Pruś
Osoba aktualizująca: Anna Dunajczyk
Data wytworzenia: 2015-10-13
Data publikacji: 2015-10-13
Data modyfikacji: 2020-09-01