Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Przetargi - Ogłoszenia

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę, na okres 29 (dwadzieścia dziewięć) lat i 11 (jedenaście) miesięcy, terenów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

2021-03-31

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne.

2021-03-15

Pliki do pobrania

Informacja z I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski z dnia 03.03.2021r.

2021-03-11

Pliki do pobrania

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki o numerze 1490/4 położonej w Knapach.
2021-03-08

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę garażową położonych w Skopaniu.

2021-03-05

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

2021-02-19

Ogłoszenie o IV ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KACZAKI.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

1) 2859/16 o pow. 0,1692 ha;

2) 2859/17 o pow. 0.1423 ha;

3) 2859/18 o pow. 0,1420 ha;

4) 2859/23 o pow. 0,2149 ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1.

2021-02-18

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntu, położonego w miejscowości Siedleszczany przeznaczonego do sprzedaży na cele rolne.

04-02-2021

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntu, położonego w miejscowości Suchorzów przeznaczonego do sprzedaży na cele rolne.

04-02-2021

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntu, położonego w miejscowości Dąbrowica przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

04-02-2021

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów, położonych w miejscowości Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania działek przyległych. 

04-02-2021

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntu, położonego w miejscowości Siedleszczany, przeznaczonego do sprzedaży na poprawę zagospodarowania działki przyległej. 

04-02-2021

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntu, położonego w miejscowości Kaczaki, przeznaczonego do sprzedaży na poprawę zagospodarowania działki przyległej. 

04-02-2021

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów, położonych w miejscowości Dąbrowica, przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania działek przyległych. 

04-02-2021

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów, położonych w miejscowości Wola Baranowska, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę. 

04-02-2021

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zmianie terminu I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele: rolne, rolne z odtworzeniem małej retencji i rekreacyjne.

03-02-2021

Informacja o wyniku II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki o numerze ewid. 1820 położonej w Baranowie Sandomierskim.
01-02-2021

Pliki do pobrania

Informacja o wyniku II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż działek o numerach ewid. 618/2; 629/2; 630/2 oraz 631/1 położonych w Durdach.
01-02-2021

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KNAPY.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

1) 1490/4 o pow. 0,1415 ha;

2) 1490/5 o pow. 0,1321 ha;

3) 1490/6 o pow. 0,1300 ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.

2021-01-20

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA..

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

1) 3238/14 o pow. 0,1244 ha;

2) 3238/15 o pow. 0,1228 ha;

3) 3238/16 o pow. 0,1476ha;

4) 3238/17 o pow. 0,1578ha;

5) 3238/18 o pow. 0,1485ha;

6) 3238/19 o pow. 0,1726ha;

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.

2021-01-20

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele: rolne, rolne z odtworzeniem małej retencji i rekreacyjne.

2021-01-20

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Skopaniu.
22-12-2020

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości DĄBROWICA.

Działka gruntowa, niezabudowana o numerze ewid. 2732/37 o pow. 0,1033 ha.

 

Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035865/6.

2020-12-18

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości DURDY.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. zbywane łącznie:

1) 618/2 o pow. 0,1650 ha;

2) 629/2 o pow. 0,0105 ha;

3) 630/2 o pow. 0,0692 ha;

4) 631/1 o pow. 0,0324 ha

o łacznej powierzchni 0,2771ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00033576/9.

2020-12-18

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI.

Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 1820 o pow. 0,1701 ha,

 

Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035256/4.

2020-12-18

Pliki do pobrania

Informacja o wyniku III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaczakach.

04-12-2020

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów, położonych w miejscowości Wola Baranowska, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową.

04-12-2020

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów, położonych w miejscowości Knapy, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową.

04-12-2020

Pliki do pobrania

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Skopaniu

20-11-2020

Pliki do pobrania

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Dąbrowicy

20-11-2020

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę, na okres 10 lat, nieruchomość gruntową z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

20-11-2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów, stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

20-11-2020

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż działek rolnych, położonych w miejscowości SKOPANIE.

Działki gruntowe, niezabudowane o  numerach ewid. 1322/3 o pow. 0,1612 ha oraz 1323/3 o pow. 0,1837ha o łacznej powierzchni 0,3449ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/9.

2020-11-13

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze. zm.) odwołuje I-szy ustny, nieograniczony przetarg ogłoszony na dzień 26.11.2020r. na godz. 12.00, na dzierżawę, na okres 29 (dwadzieścia dziewięć) lat i 11 (jedenaście) miesięcy, terenów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2020-11-05

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zmianie terminu I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę, na okres 29 (dwadzieścia dziewięć) lat i 11 (jedenaście) miesięcy, terenów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

2020-10-29

Ogłoszenie o III pisemnym ofertowym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Baranowie Sandomierskim o numerze ewid. 1604 i powierzchni 0,1205 ha. Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035256/4.

2020-10-22

Ogłoszenie o III ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KACZAKI.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

1) 2859/16 o pow. 0,1692 ha;

2) 2859/17 o pow. 0.1423 ha;

3) 2859/18 o pow. 0,1420 ha;

4) 2859/19 o pow. 0,1417 ha;

5) 2859/23 o pow. 0,2149 ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1.

2020-10-22

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów, przeznaczonych do dzierżawy na cele rekreacyjne, na okres 10 lat.

2020-10-16

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę, na okres 29 (dwadzieścia dziewięć) lat i 11 (jedenaście) miesięcy, terenów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

2020-10-09

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SKOPANIE.

Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 538/1 o pow. 0,0825 ha,

 

Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00033878/6.

2020-10-05

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości DĄBROWICA.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

1) 2732/37 o pow. 0,1033 ha,

2) 2733/45 o pow. 0,1467 ha,

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035865/6.

2020-10-05

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI.

Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 1820 o pow. 0,1701 ha,

 

Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035256/4.

2020-10-05

 

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości DURDY.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. zbywane łącznie:

1) 618/2 o pow. 0,1650 ha;

2) 629/2 o pow. 0,0105 ha;

3) 630/2 o pow. 0,0692 ha;

4) 631/1 o pow. 0,0324 ha

o łacznej powierzchni 0,2771ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00033576/9.

2020-10-05

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów, położonych w miejscowości Skopanie, przeznaczonych do sprzedaży na cele rolne. 

21-09-2020

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

440/6 o pow. 0,2636 ha,

440/7 o pow. 0,2712 ha,

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/9.

2020-09-21

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza I ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych położonych w Siedleszczanach będących własnością Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno – usługową.

1.     Oznaczenie nieruchomości: działki o nr ewid.: 487/14 o pow. 1,5211 ha, 516 o pow. 0,1036 ha 517/2 o pow. 0,1154 ha, 518/2 o pow. 0,2274 ha, 519 o pow. 0,2919 ha, 520 o pow. 0,1036 ha  o łącznej powierzchni 2,363 ha, obręb Siedleszczany, KW nr TB1T/00054787/4 i TB1T/000/35201/4.

2.     Termin zagospodarowania nieruchomości: do 4 lat od podpisania aktu notarialnego.

3.     Cena wywoławcza: 485 629,00 zł netto plus należny podatek VAT.

4.     Termin i miejsce przetargu: 27.11.2020r. godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim przy ulicy Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski.

5.     Wysokość wadium:   50 000,00 zł  w terminie do dnia 24.11.2020r.;

6.     Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w BIP http://www.baranowsandomierski.pl/bip/przetargi-ogloszenia/ oraz na stronie internetowej  http://www.baranowsandomierski.pl.Informacje: Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 22 oraz nr tel. 15 811 85 81 wew.127. 

21-09-2020

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Skopanie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 

14-09-2020

 

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, że odwołuje Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych o numerach ewid. 487/14 o pow. 1,5211 ha, 516 o pow. 0,1036 ha 517/2 o pow. 0,1154 ha, 518/2 o pow. 0,2274 ha, 519 o pow. 0,2919 ha, 520 o pow. 0,1036 ha położonych w Siedleszczanach ogłoszony na dzień 18.09.2020r.

 

Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana zapisów w warunkach przetargu oraz formy przetargu.

Termin nowego przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

 

Baranów Sandomierski dnia 10.09.2020r.

 

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy położonych w Siedleszczanach.

 

26-08-2020

 

Pliki do pobrania

Ogłaszenie o II pisemnym ofertowym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Baranowie Sandomierkim o numerze ewid. 1604 i powierzchni 0,1205 ha. Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035256/4.

2020-08-18

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w SKOPANIU.

2020-08-10

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w DURDACH.

2020-08-10

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w DĄBROWICY.

2020-08-10

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w BARANOWIE SANDOMIERSKIM.

2020-08-10

 

Pliki do pobrania

Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KACZAKI.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

1) 2859/16 o pow. 0,1692 ha;

2) 2859/17 o pow. 0.1423 ha;

3) 2859/18 o pow. 0,1420 ha;

4) 2859/19 o pow. 0,1417 ha;

5) 2859/20 o pow. 0,1338 ha;

6) 2859/21 o pow. 0,1323 ha;

7) 2859/23 o pow. 0,2149 ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1.

2020-08-07

 

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KACZAKI.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

1) 2859/16 o pow. 0,1692 ha;

2) 2859/17 o pow. 0.1423 ha;

3) 2859/18 o pow. 0,1420 ha;

4) 2859/19 o pow. 0,1417 ha;

5) 2859/20 o pow. 0,1338 ha;

6) 2859/21 o pow. 0,1323 ha;

7) 2859/23 o pow. 0,2149 ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1.

2020-08-06

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza I pisemny, ofertowy, nieograniczony przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych położonych w Siedleszczanach będących własnością Gminy Baranów Sandomierski.

Oznaczenie nieruchomości: działki o nr ewid.: 487/14 o pow. 1,5211 ha, 516 o pow. 0,1036 ha 517/2 o pow. 0,1154 ha, 518/2 o pow. 0,2274 ha, 519 o pow. 0,2919 ha, 520 o pow. 0,1036 ha  o łącznej powierzchni 2,363 ha, obręb Siedleszczany, KW nr TB1T/00054787/4 i TB1T/000/35201/4.

 

Cena wywoławcza: 485 629,00 zł netto plus należny podatek VAT.

 

Oferty należy złożyć do 15.09.2020r. do godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim przy ulicy Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski.

 

Wysokość wadium:   50 000,00 zł  w terminie do dnia 15.09.2020r.

 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
w BIP http://www.baranowsandomierski.pl/bip/przetargi-ogloszenia/ oraz na stronie internetowej  http://www.baranowsandomierski.pl/

Szczegółowe informacje: Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 22 oraz nr tel. 15 811 85 81 wew.127.

2020-07-14

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gmny Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na prowadzenie działnosci gospodarczej.

2020-07-09

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KNAPY

 

Działki gruntowe, niezabudowane o numerach ewid. 907/2 o pow. 0,1819 ha oraz 908 o pow. 0,0281 ha - zbywane łacznie.

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.

 

2020-07-02

 

Pliki do pobrania

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, że w postępowaniu przetargowym w I nieograniczonym przetargu ofertowym na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 126,96 m2 i powierzchni zabudowy 188,00m2, znajdującego się w budynku hali sportowej w Skopaniu przy ul. Wyszyńskiego 10,

39-451 Skopanie, zlokalizowanego na cz. dz. ewid. 1564/105 i cz. dz. ewid. 1564/111 z przeznaczeniem na centrum fizjoterapii, wybrana została oferta złożona przez „Marcin Hynowski FIZJOTERAPIA Wola Baranowska, ul. Szkolna 27, 39 – 450 Baranów Sandomierski”,  oferująca wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za najem 1m2 powierzchni przedmiotowego lokalu użytkowego w kwocie 12,20 PLN netto.

 

2020-06-29

 

Informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, że w postępowaniu przetargowym w I nieograniczonym przetargu ofertowym na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 126,96 m2 i powierzchni zabudowy 188,00m2, znajdującego się w budynku hali sportowej w Skopaniu przy ul. Wyszyńskiego 10, 39-451 Skopanie zlokalizowanego na cz. dz. ewid. 1564/105 i cz. dz. ewid. 1564/111 z przeznaczeniem na centrum fizjoterapii.

Zaoferowana wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za najem 1m2 powierzchni przedmiotowego lokalu użytkowego wynosi 12,20 PLN netto.

 

 

2020-06-18

 

Zmiana ogłoszenia

 

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

440/6 o pow. 0,2636 ha,

440/7 o pow. 0,2712 ha,

555/1 o pow. 0,2955 ha,

555/2 o pow. 0,2697 ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/9.

2020-06-04

 

Ogłaszenie o I ofertowym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Baranowie Sandomierkim o numerze ewid. 1604 i powierzchni 0,1205 ha. Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035256/4.

2020-06-03

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, że w postępowaniu przetargowym w I nieograniczonym przetargu ofertowym na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne.

Wybrana została oferta złożona na:

  1. Dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki o numerze ewid. 1861/8 o powierzchni do dzierżawy 2,5ha położonej w miejscowości Marki na terenie Gminy Baranów Sandomierski – na kwotę 860,00 zł.
  2. Dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki o numerach ewid. 1861/1, 1861/2, 1861/3, 1861/4, o łącznej powierzchni do dzierżawy 0,7339ha, położonych w miejscowości Marki na terenie Gminy Baranów Sandomierski – na kwotę 410,00 zł.

 

2020-05-22

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w SIEDLESZCZANY.

2020-05-22

 

Pliki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu na dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Baranów Sandomierski

2020-05-20

Ogłoszenie o I ofertowym, nieograniczonym przetargu na najem na okres 25 lat, lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 126,96 m2 i powierzchni zabudowy 188,00 m2 znajdującego się w budynku hali sportowej w Skopaniu przy ul. Wyszyńskiego 10, 39-451 Skopanie zlokalizowanego na cz. dz. ewid. 1564/105 i cz. dz. ewid. 1564/111 z przeznaczeniem na centrum fizjoterapii.

2020-05-19

 

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KACZAKI.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

1) 2859/16 o pow. 0,1692 ha;

2) 2859/17 o pow. 0.1423 ha;

3) 2859/18 o pow. 0,1420 ha;

4) 2859/19 o pow. 0,1417 ha;

5) 2859/20 o pow. 0,1338 ha;

6) 2859/21 o pow. 0,1323 ha;

7) 2859/22 o pow. 0,1310 ha;

8) 2859/23 o pow. 0,2149 ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1.

2020-05-19

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w WOLI BARANOWSKIEJ.

2020-05-08

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ofertowym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne.

2020-04-23

 

Zmiana ogłoszenia o I ustnym, nieograniczonym przetargu ...

Zmiana ogłoszenia

 

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

440/6 o pow. 0,2636 ha,

440/7 o pow. 0,2712 ha,

555/1 o pow. 0,2955 ha,

555/2 o pow. 0,2697 ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/9.

2020-04-20

 

Załączniki:

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

440/6 o pow. 0,2636 ha,

440/7 o pow. 0,2712 ha,

555/1 o pow. 0,2955 ha,

555/2 o pow. 0,2697 ha.

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/9.

2020-03-05

 

Załączniki:

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne i rekreacyjne.

2020-03-05

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

2020-03-05

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w BARANOWIE SANDOMIERSKIM.

2020-03-05

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w KACZAKACH.

2020-03-05

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu lokali przeznaczonych do najmu.

2020-02-21

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu lokali przeznaczonych do najmu.

2020-01-29

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne i rekreacyjne.

2020-01-21

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE

2020-01-15

Działki niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

a)    1715/75 o pow. 0,0018 ha,

b)   1715/76 o pow. 0,0018 ha,

c)    1715/77 o pow. 0,0018 ha,

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/9.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości MARKI

2020-01-15

Działki niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

a) 1861/1 o pow. 0,1824 ha,

b) 1861/2 o pow. 0,1880 ha,

c) 1861/3 o pow. 0,1860 ha,

d) 1861/4 o pow. 0,1775 ha

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w SKOPANIU.

2020-01-10

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości DĄBROWICA

2019-11-13

Działka niezabudowana o numerze ewid. 1573/5 o pow. 0,8283 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035865/6.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości DĄBROWICA

2019-11-13

Działka niezabudowana o numerze ewid. 2958/3 o pow. 0,0447 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035865/6.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KNAPY

2019-11-13

Działki niezabudowane o numerach ewid. 907/2 o pow. 0,1819 ha oraz 908 o pow. 0,0281 ha - zbywane łacznie.

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KNAPY

2019-11-13

Działki niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

a) 1490/4 o pow. 0,1415 ha,

b) 1490/5 o pow. 0,1321 ha,

c) 1490/6 o pow. 0,1300 ha,

d) 1490/7 o pow. 0,1300 ha

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę  usługową oraz na cele turystyczne, rekreacyjne i sportowe w miejscowości DĄBROWICA.

2019-09-19

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę  mieszkaniową w miejscowości KNAPY.

2019-09-19

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania działki przyległej położonej w SKOPANIU.

2019-09-19

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości MARKI

2019-09-17

Działki niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

a) 1861/1 o pow. 0,1824 ha,

b) 1861/2 o pow. 0,1880 ha,

c) 1861/3 o pow. 0,1860 ha,

d) 1861/4 o pow. 0,1775 ha

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE

2019-09-17

Działki niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

a)    1715/75 o pow. 0,0018 ha,

b)   1715/76 o pow. 0,0018 ha,

c)    1715/77 o pow. 0,0018 ha,

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/9.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania działek przyległych położonych w miejscowości SKOPANIE.

2019-07-25

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania działek przyległych położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA.

2019-07-25

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargowym, położonych w miejscowości SKOPANIE z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

2019-07-25

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę  w miejscowości Marki.

2019-07-25

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II-gim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości SUCHORZÓW

Działka o numerze ewidencyjnym 352/28 o pow. 0,2049 ha. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036844/0.

2019-07-16

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI

Działka o numerze ewidencyjnym 2066/1 o pow. 0,3060 ha. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00030310/6.

2019-07-03

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zmianie terminu I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2019-06-03

 

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2019-05-14

 

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości SUCHORZÓW

Działka o numerze ewidencyjnym 352/28 o pow. 0,2049 ha. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036844/0.

2019-04-26

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych na cele rolne i rekreacyjne.

2019-04-12

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gmny Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na prowadzenie działnosci gospodarczej.

2019-04-12

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gmny Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę usługową w miejscowości Baranów Sandomierski.

2019-04-11

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gmny Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne i rekreacyjne.

2019-03-21

Pliki do pobrania

Zmiana treści ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zmienia treść ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż działek o numerach ewid. 791/23 o pow. 0,1192 ha oraz 791/24 o pow. 0,1144 położonych w Knapach

25-09-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości KNAPY

13-09-2018

Działki o numerach ewidencyjnych: 791/23 o pow. 0,1192 ha oraz 791/24 o pw. 0,1144 ha. Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedleszczanach

Burmistrz Gminy i Gminy Baranów Sandomierski unieważnia I - szy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Gminy Gminy Baranów Sandomierski, położonej w Siedleszczanach i oznaczonej numerem ewid. 487/9 o powierzchni 0,8063 ha.

23-07-2018

 

Pliki do pobrania

Zmiana treści ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zmienia treść ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki o numerze ewid. 487/10 o pow. 1,1129 ha położonej w Siedleszczanach

28-06-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy, na cele rolne i rekreacyjne.

20-06-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży przeznaczonych pod zabudowę położonych w miejscowości KNAPY

20-06-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY

07-06-2018

Działka o numerze ewidencyjnym 487/10 o pow. 1,1129 ha. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00054787/4

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY

07-06-2018

Działka o numerze ewidencyjnym 487/9 o pow. 0,8063 ha. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00054787/4.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości ŚLĘZAKI

17-05-2018

Działka o numerze ewidencyjnym 2181 o pow. 0,6000 ha. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości DĄBROWICA

17-05-2018

Działka o numerze ewidencyjnym 4096 o pow. 1,1200 ha. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035865/6.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości WOLA BARANOWSKA

16-05-2018

Działka o numerze ewidencyjnym 3240/16 o pow. 0,0682 ha. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości SUCHORZÓW

16-05-2018

Działka o numerach ewidencyjnych: 352/28 o pow. 0,2049 ha. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036884/0.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości SUCHORZÓW

16-05-2018

Działka o numerze ewidencyjnym 1052/11 o pow. 0,0498 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036884/0 oraz działka o numerze ewidencyjnym 1346 o pow. 0,0914 ha, dla której prowadzona jest ksiega wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00034661/9.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II-gim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE

16-05-2018

Działki niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

a)    1715/75 o pow. 0,0018 ha,

b)   1715/76 o pow. 0,0018 ha,

c)    1715/77 o pow. 0,0018 ha,

 

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/1.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości KNAPY.

16-05-2018

Działka niezabudowana o numerze ewid. 791/25 o pow. 0.1460 ha. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości DĄBROWICA

16-05-2018

Działki o numerach ewidencyjnych: 1575/22 o pow. 0,2535 ha oraz 1575/23 o pow. 0,2000 ha. Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035865/6.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II- gim, ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolne, stanowiące własność Gminy Baranów Sandomierski

28-03-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży przeznaczonych pod zabudowę położonych w miejscowości DYMITRÓW DUŻY

28-03-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży przeznaczonych pod zabudowę położonych w miejscowości MARKI

28-03-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II- gim, ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolne, stanowiące własność Gminy Baranów Sandomierski

06-03-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II-gim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI

06-03-2018

Działka zabudowana o numerze ewid.:1558/2 o pow. 231 m2. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035256/4.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży przeznaczonych pod zabudowę położonych w miejscowości SIEDLESZCZANY

21-02-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży przeznaczonych pod zabudowę oraz na cele rolne, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA

21-02-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży przeznaczonych pod zabudowę położonych w miejscowości DĄBROWICA

21-02-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o IV-tym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości SKOPANIE 

07-02-2018

Działki o numerach ewid.:1863 o pow. 717 m2, , 1866 o pow. 1051 m2. Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/ 9.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży przeznaczonych pod zabudowę położonych w miejscowości KNAPY

07-02-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania działek przyległych położonych w miejscowości DĄBROWICA

07-02-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży na cele rolne położonych w miejscowości DĄBROWICA

07-02-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości KNAPY.

06-02-2018

Działka niezabudowana o numerze ewid. 1490/8 o pow. 0.1340 ha. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE

06-02-2018

Działki niezabudowane o następujacych numerach ewid. 

a)    1715/75 o pow. 0,0018 ha,

b)    1715/76 o pow. 0,0018 ha,

c)     1715/77 o pow. 0,0018 ha,

d)    1715/78 o pow. 0,0018 ha,

e)    1715/79 o pow. 0,0018 ha,

f)     1715/80 o pow. 0,0018 ha,

g)    1715/85 o pow. 0,0018 ha,

h)    1715/86 o pow. 0,0018 ha,

i)     1715/87 o pow. 0,0018 ha,

j)     1715/88 o pow. 0,0018 ha,

Dla w/w działekprowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/1.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży, na cele rolne, położonych w miejscowości SUCHORZÓW

19-01-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży, na cele rolne, położonych w miejscowości ŚLĘZAKI

19-01-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości SUCHORZÓW

19-01-2018

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I- wszym, ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolne, stanowiące własność Gminy Baranów Sandomierski

15-01-2018

Pliki do pobrania

Informacja o wynikach I-szego, ustnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 12.01.2018r, na najem lokalu użytkowego w budynku Domu Ludowego w Dąbrowicy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

Informacja o wynikach  III-ciego ustnego, nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 12.01.2018r,  na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne, oznaczonych jako części działki 1550/53 o powierzchni do dzierżawy 1,6000ha położonych w obrębie Baranów Sandomierski.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

Informacja o wynikach  III-ciego ustnego, nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 12.01.2018r, na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne, oznaczonych jako części działek o nr ewid. nr: 998/8; 998/9; 997/7oraz 997/10 stanowiące całość położonych w obrębie Baranów Sandomierski

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów

12.01.2018r.

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego ze ściętego drzewa z gatunku topola.

03.01.2018r.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działaności gospodarczej. 

18-12-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o III-cim ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne.

18-12-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o III-cim ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. 

18-12-2017

 

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargowym, położonych w miejscowości KNAPY

13-12-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargowym, położonych w miejscowości SKOPANIE

13-12-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gmny Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

13-12-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości SKOPANIE.

13-12-2017

Działka o numerze ewid.:1007/2o pow. 0,7036 ha . Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/9.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI

13-12-2017

Działka zabudowana o numerze ewid.:1558/2 o pow. 231 m2. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035256/4.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości SIEDLESZCZANY

13-12-2017

Działki o numerach ewid.:432/5 o pow. 0,1943 ha oraz 432/7 o pow. 0,1340 ha. Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00054787/4.

 

Pliki do pobrania

INFORMACJA o wynikach I -go przetargu ustnego, nieograniczonego z dnia 24.11.2017 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Wola Baranowska i Knapy.

24.11.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 

10-11-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Ślęzaki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 

10-11-2017

 

Pliki do pobrania

INFORMACJA o wynikach III -go przetargu ustnego, nieograniczonego z dnia 27.10.2017 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości SKOPANIE

L.p. Obręb Nr działki Pow. w m​2 Cena wywoławcza netto w zł Wadium w zł Cena  uzyskana netto w zł Dane Nabywcy
1 Skopanie 1863 717 11 035,00 1 500,00          - brak oferentów
2 Skopanie 1866 1051 16 175,00 1 500,00          - brak oferentów
3 Skopanie 1867 999 15 375,00 1 500,00 15 600,00 Łukasz Pitra, Tarnobrzeg
4 Skopanie 1903 1151 17 714,00 1 500,00 20 000,00 Łukasz Pitra Tarnobrzeg
5 Skopanie 1904 1171 18 022,00 1 500,00 21 500,00 Karolina i Kamil Dobrowolscy, Suchorzów

27-10-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zmienia treść ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki o numerze ewid. 791/26 o pow. 0,1190 ha położonej w Knapach

20-10-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szymm ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA

16-10-2017

Działki o numerach ewid.:1871/14 o pow. 800 m2 oraz 1707/2 o pow. 689 m2 zbywanych łącznie . Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szymm ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości KNAPY

16-10-2017

Działka o numerze ewid.:791/26 o pow. 0,1190 ha. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gmny Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

06-10-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej położonej w miejscowości WOLA BARANOWSKA

06-10-2017

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości SIEDLESZCZANY

06-10-2017

Działka ewid.432/5 o powierzchni 0,1943 ha oraz działka ewid. 432/7 o powierzchni 0,1340 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00054787/4. Działki w/w wolne są od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości SKOPANIE

06-10-2017

Działka ewid.1007/2 o powierzchni 0,7036 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00031686/9. Działka w/w wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zmienia treść ogłoszenia III-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w Skopaniu:

1)    działka o numerze ewidencyjnym 1863 o pow. 717 m2 ;

2)    działka o numerze ewidencyjnym 1865 o pow. 901 m2 ;

3)    działka o numerze ewidencyjnym 1866 o pow. 1051 m2 ;

4)    działka o numerze ewidencyjnym 1867 o pow. 999 m2 ;

5)    działka o numerze ewidencyjnym 1903 o pow. 1151 m2 ;

6)    działka o numerze ewidencyjnym 1904 o pow. 1171 m2;

 

04-10-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II-gim ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne 

22-09-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II-gim ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne 

22-09-2017

 

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargowym, położonych w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI

22-09-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu lokali stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do najmu na prowadzenie działalności gospodarczej.

22-09-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

22-09-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o III-cim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości SKOPANIE 

22-09-2017

Działki o numerach ewid.:1863 o pow. 717 m2, 1865 o pow. 901 m2, 1866 o pow. 1051 m2, 1867 o pow. 999 m2, 1903 o pow. 1151 m2, 1904 o pow. 1171 m2. Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/ 9.

 

Pliki do pobrania

Informujemy, iż w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim odbył się I-szy, ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę części nieruchomości  oznaczonej nr: 998/8; 998/9; 997/7oraz 997/10, stanowiące całość położonej w Baranowie Sandomierskim, przeznaczonej na cele rekreacyjne. Z uwagi na brak oferentów wynik jest negatywny.

21-08-2017

Informujemy, iż w dniu 11 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim odbył się I-szy, ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę części nieruchomości  oznaczonej numerem ewid. 1550/53 położonej w Baranowie Sandomierskim, przeznaczonej na cele rekreacyjne. Z uwagi na brak oferentów wynik jest negatywny.

 

11-08-2017

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na cele rekreacyjne, stanowiące własność Gminy Baranów Sandomierski.

07-08-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości KNAPY

04-08-2017

Działka ewid.791/26 o powierzchni 0,1190 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00023246/4. Działka w/w wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA

04-08-2017

Działki ewid.1871/14 i 1707/2 o łącznej powierzchni 0,1487 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00048270/2. Działki w/w wolne są od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Informujemy, iż w dniu 28 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim odbył się II-gi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Skopaniu. Z uwagi na brak oferentów wynik jest negatywny.

28-07-2017

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na cele rekreacyjne, stanowiące własność Gminy Baranów Sandomierski.

25-07-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rekreacyjne.

17-07-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rekreacyjne.

03-07-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II-gim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości SKOPANIE 

22-06-2017

Działki o numerach ewid.:1863 o pow. 717 m2, 1865 o pow. 901 m2, 1866 o pow. 1051 m2, 1867 o pow. 999 m2, 1903 o pow. 1151 m2, 1904 o pow. 1171 m2. Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/ 9.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu lokali użytkowych stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do najmu na prowadzenie działalności gospodarczej.

07-06-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży na zagospodarowanie działek przyległych położonych w Siedleszczanach.

07-06-2017

 

Pliki do pobrania

INFORMACJA o wynikach I ustnego, nieograniczonego przetargu z dnia 19.05.2017r. na dzierżawę gruntów rolnych

19-05-2017

 

Pliki do pobrania

W wyniku przetargu, który odbył się 12.05.2017 roku, nabywcami działki o numerze ewidencyjnym 1265 o powierzchni 0,3319 ha za kwotę 25 250,00 zł netto + należny podatek VAT oraz 1266 o powierzchni 0,3233 ha za kwotę 24 240,00 zł netto + należny podatek VAT, położonych w miejscowości Wola Baranowska zostali Państwo Jan i Zofia Rzeszut, zamieszkali w miejscowości Wola Baranowska 

12-05-2017

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ograniczonego ustalonego na dzień 12 maja 2017r. na sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych 1265 i 1266, położonych w miejscowości Wola Baranowska

11-05-2017r.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolne, stanowiące własność Gminy Baranów Sandomierski.

04-05-2017

 

Pliki do pobrania

W wyniku przetargu, który odbył się 07.04.2017 roku, nabywcami działki o numerze ewidencyjnym 1500/7 o powierzchni 0,2074 ha położonej w miescowości Skopanie zostali Państwo Marzena i Patryk Gola, zamieszkali w miejscowości Skopanie za kwotę 40 400,00 zł netto + należny podatek VAT.

07-04-2017

 

INFORMACJA o wynikach I ustnego, nieograniczonego przetargu z dnia 07.04.2017r. na dzierżawę gruntów rolnych

07-04-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

07-04-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych, niezabudowanych, położonych w Woli Baranowskiej

06-04-2017

Działki o numerach ewid.: 1265 o pow. 0,3319 ha - cena wywoławcza 25 000,00 zł + należny podatek VAT oraz 1266 o pow. 0,3233 ha - cena wywoławcza 24 000,00 zł + należny podatek VAT.  Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2. Nieruchomości wolne są od obciążeń.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolne, stanowiące własność Gminy Baranów Sandomierski.

22-03-2017

Pliki do pobrania

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zmienia treść ogłoszenia VI-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki o numerze ewid. 1500/7 o pow. 0,2074 ha położonej w Skopaniu

17-03-2017

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o III-cim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI

03-03-2017

Nieruchomość zabudowana o numerze ewid. 1558/2 o pow. 0,0231 ha - cena wywoławcza 100 000,00 zł brutto (wartość nieruchomosci nie zawiera podatku VAT).  Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035256/4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niazabudowanych położonych w miejscowości SKOPANIE 

03-03-2017

Działki o numerach ewid.:1863 o pow. 717 m2, 1865 o pow. 901 m2, 1866 o pow. 1051 m2, 1867 o pow. 999 m2, 1903 o pow. 1151 m2, 1904 o pow. 1171 m2. Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/ 9.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o VI-tym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niazabudowanej położonej w miejscowości SKOPANIE 

03-03-2017

Działka o numerze ewid. 1500/7 o pow. 0,2074 ha - cena wywoławcza 40 000,00 zł netto + należny podatk VAT. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00070429/5

Pliki do pobrania

Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie ogłasza przetargi ustne (licytacje) ograniczone w dniu 11.04.2017r. o godz.12​00 na dzierżawę   nieruchomości rolnej  wchodzacej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie   

​03-03-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

23-02-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargowym, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA

07-02-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych położonych w miejscowości SKOPANIE

07-02-2017

Pliki do pobrania

INFORMACJA o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego z dnia 19.01.2017 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych

19-01-2017

 

Pliki do pobrania

Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomosci wykaz na dzierżawę wieloletnią  nieruchomości rolnej  wchodzacej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie   

​16-01-2017

 

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargowym, położonych w miejscowości SKOPANIE

09-01-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych położonych w miejscowości KNAPY

09-01-2017

 

 

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do użytkowania na cele rolne.

09-01-2017

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o V-tym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niazabudowanej położonej w miejscowości SKOPANIE 

15-12-2016

Działka o numerze ewid. 1500/7 o pow. 0,2074 ha - cena wywoławcza 45 000,00 zł netto + należny podatk VAT. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00070429/5.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości KNAPY

15-12-2016

Działka o numerze ewid. 182/1 o pow. 0,4797 ha - cena wywoławcza 9 896,00 zł netto + należny podatek VAT. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości KNAPY

15-12-2016

Działka o numerze ewid. 808/1 o pow. 0,0181 ha - cena wywoławcza 35 000,00 zł netto + należny podatek VAT oraz działka o numerze ewid. 810/1 o pow. 0,0178 ha - cena wywoławcza 35 000,00 zł + nalezny podatek VAT. Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4. Nieruchomości wolne są od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o IV-tym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niazabudowanej położonej w miejscowości ŚLĘZAKI 

15-12-2016

Działka o numerze ewid. 3292 o pow. 15,1080 ha - cena wywoławcza 250 000,00 zł brutto. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości SUCHORZÓW

15-12-2016

Działka o numerze ewid. 1053 o pow. 0,0298 ha - cena wywoławcza 3 870,00 zł netto + należny podatek VAT. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036844/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II-gim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI

15-12-2016

Nieruchomość zabudowana o numerze ewid. 1558/2 o pow. 0,0231 ha - cena wywoławcza 100 000,00 zł brutto (wartość nieruchomosci nie zawiera podatku VAT).  Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035256/4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niazabudowanych położonych w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI 

15-12-2016

Działka o numerze ewid. 806 o pow. 0,1262 ha - cena wywoławcza 20 000,00 zł (wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT), działka o numerze ewid. 807 o pow. 0,1203 ha - cena wywoławcza 19 500,00 zł (wartość nieruchomosci nie zawiera podatku VAT) oraz działka o numerze ewid. 963 o pow. 0,2231 ha - cena wywoławcza 35 000,00 zł (wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT). Dla w/w działek prowadzona jest jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu  o numerze TB1T/00035256/4. Nieruchomości wolne są od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

INFORMACJA

W związku z wykonaniem prawa pierwokupu przez wieloletniego dzierżawcę, informuję, że nabywcami działki o numerze ewid. 1264/1 położonej w miejscowości Wola Baranowska są Państwo Genowefa i Stanisław Smykla, zamieszkali w miejscowości Wola Baranowska.

12-12-2016

INFORMACJA o wynikach I ustnego, nieograniczonego przetargu z dnia 18.11.2016 na dzierżawę gruntów rolnych

18-11-2016

 

Pliki do pobrania

Odwołanie przetargu

INFORMACJA o odwołaniu I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów rolnych oznaczonych jako działka ewidencyjna o numerze 1908 położona w Skopaniu

 

18-11-2016

 

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolne, stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski

 

​31-10-2016

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżaw na cele rolne.

28-09-2016

 

Pliki do pobrania

INFORMACJA o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego z dnia 27.10.2016 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Wola Baranowska

L.P

OBRĘB

NR DZIAŁKI

POW. W (HA)

CENA WYWOŁAWCZA NETTO W ZŁ

WADIUM W ZŁ

CENA   NETTO NIERUCHOMOŚCI UZYSKANA ZE SPRZEDAŻY (ZŁ)

IMIĘ I NAZWISKO NABYWCY

1

Wola Baranowska

1871/16

0,1532

12 562,00  

1 000,00  

12 692,00  

Ewa i Dariusz Solarski, Wola Baranowska

2

Wola Baranowska

1264/1

0,4106

28 742,00  

3 000,00  

29 042,00  

Jan i Zofia Rzeszut, Wola Baranowska

 

27-10-2016

Odwołanie przetargu

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski odwołuje wyznaczony na dzień 27 października 2016 r. na godz. 1000 I  ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowosci Baranów Sandomierski, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 806, 807 oraz 963, objętych księgą wieczystą TB1T/00035256/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, w związku z zapisem Rozdziału VI, pkt 1 ogłoszenia o przetargu.

 

25-10-2016r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości SUCHORZÓW

17-10-2016

Działka ewid.1053 o powierzchni 0,0298 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00036844/0.. Działka w/w wolna jest od obciążeń.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

10-10-2016

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

25-11-2016

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II-gim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA

26-09-2016

Działka o numerze ewid. 1871/14 o pow. 0,0800 ha - cena wywoławcza 6 560,00 zł netto + należny podatek VAT oraz  działka o numerze ewid. 1871/16 o pow. 0,1532 ha - cena wywoławcza 12 562,00 netto + należny podatek VAT. Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2. Nieruchomości wolne są od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości WOLA BARANOWSKA

23-09-2016

Działka o numerze ewid. 1264/1 o pow. 0,4106 ha - cena wywoławcza 28 742,00 zł netto + należny podatek VAT. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niazabudowanych położonych w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI 

23-09-2016

Działka o numerze ewid. 806 o pow. 0,1262 ha - cena wywoławcza 20 000,00 zł (wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT), działka o numerze ewid. 807 o pow. 0,1203 ha - cena wywoławcza 19 500,00 zł (wartość nieruchomosci nie zawiera podatku VAT) oraz działka o numerze ewid. 963 o pow. 0,2231 ha - cena wywoławcza 35 000,00 zł (wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT). Dla w/w działek prowadzona jest jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu  o numerze TB1T/00035256/4. Nieruchomości wolne są od obciążeń.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI

23-09-2016

Nieruchomość zabudowana o numerze ewid. 1558/2 o pow. 0,0231 ha - cena wywoławcza 120 000,00 zł netto + należny podatek VAT. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035256/4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o III-cim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niazabudowanej położonej w miejscowości ŚLĘZAKI 

23-09-2016

Działka o numerze ewid. 3292 o pow. 15,1080 ha - cena wywoławcza 300 000,00 zł brutto. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o IV-tym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niazabudowanej położonej w miejscowości SKOPANIE 

23-09-2016

Działka o numerze ewid. 1500/7 o pow. 0,2074 ha - cena wywoławcza 50 000,00 zł netto + należny podatk VAT. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00070429/5. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości SKOPANIE

14-09-2016

Działka ewid.1500/2 o powierzchni 0,2124 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00031686/9. Działka w/w wolna jest od obciążeń.

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości KNAPY

14-09-2016

Działki ewid.182/1 o powierzchni 0,4797 ha, 808/1 o powierzchni 0,0181 ha oraz 810/1 o powierzchni 0,0178 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00023246/4. Działki w/w wolne są od obciążeń.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do zamiany położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA

14-09-2016

Działka ewid. 3240/12 powierzchni 0,0358 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00048270/2 bedąca własnością Gminy Baranów Sandomierski oraz działka ewid. 3240/14 o powierzchni 0,0014 ha będąca własnością prywatną. Działki w/w wolne są od obciążeń.

Pliki do pobrania

W wyniku przetargu, który odbył się 25.08.2016 roku, nabywcami działki o numerze ewidencyjnym 1871/15 o powierzchni 0,1408 ha położonej w miescowości Wola Baranowska zostali Państwo Iwona i Mateusz Wójciak, zamieszkali w miejscowości Izbiska.

25-08-2016

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.286.215.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.286.215.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/TG/2016 dotyczacego sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 811/3 o powierzchni 5,6388 ha, połozonej w miejscowości KNAPY za kwotę 370 000,00 zł brutto, mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 71 Nr 82 (4229) w dniu 28 kwietnia 2016 r.

 

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

 

OPF Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa

 

wpisanemu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000616697

23-08-2016

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI

27-07-2016

Działka o numerze ewid.1558/2 o powierzchni 0,0231ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00035256/4. Działka w/w wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA

27-07-2016

Działka o numerze ewid.2105/2 o powierzchni 0,0527 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00048270/2. Działka w/w wolna jest od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej położonych w miejscowości KNAPY

27-07-2016

Działki o numerach ewid.619/9 o powierzchni 0,0746 ha oraz 619/10 o powierzchni  0,0116 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00023246/4. Działki w/w wolne są od obciążeń.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o III – cim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości KNAPY

22-07-2016

Działki ewid. o nr 393/21 o pow. 112 m2, 394/2 o pow. 554 m2 oraz 392/4 o pow. 204 m2 - cena wywoławcza (łączna za wszystkie nieruchomości) wynosi 8 000,00 zł netto + 23% VAT. Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.Nieruchomości wolne są od obciążeń.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niazabudowanych położonych w miejscowosci Wola Baranowska 

22-07-2016

Działka o numerze ewid. 1871/14 o pow. 0,0800 ha - cena wywoławcza 6 560,00 zł netto + należny podatk VAT, 1871/15 o pow. 0,1408 ha - cena wywoławcza 11 546,00 zł netto + należny podatk VAT, 1871/16 o pow. 0,1532 ha - cena wywoławcza 12 562,00 zł netto + należny podatk VAT. Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2. Nieruchomości wolne są od obciążeń.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

INFORMACJA o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego z dnia 23.06.2016 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod budowę garaży w zabudowie szeregowej, położonych w miejscowości SKOPANIE

 

 

L.P

OBRĘB

NR DZIAŁKI

POW W M2

CENA WYWOŁAWCZA NETTO W ZŁ

WADIUM W ZŁ

CENA   NETTO NIERUCHOMOŚCI UZYSKANA

IMIĘ I NAZWISKO NABYWCY

1

Skopanie

1715/81

18

900

100

910

Lulek Artur, Skopanie

2

Skopanie

1715/82

18

900

100

910

Lulek Artur, Skopanie

3

Skopanie

1715/83

18

900

100

910

Durda Edward, Wola Baranowska

4

Skopanie

1715/84

18

900

100

910

Durda Edward, Wola Baranowska

 

23-06-2016

Ogłoszenie o I – szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod budowę , położonej w miejscowości SKOPANIE

22-06-2016

Działka  o numerze ewid. 1564/110 o pow. 0,070 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00061217/0, cena wywoławcza wynosi 21 000,00 zł netto + 23% VAT

Pliki do pobrania

INFORMACJA o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 03.06.2016 roku na dzierżawę gruntów rolnych

W wyniku przetargu, który obył się 03.06.2016 roku, dzierżawcą działki o numerze ewidencyjnym 595 położonej w Dymitrowie Małym został Pan Tadeusz Zych, zamieszkały w Tarnobrzegu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA

                                                                                                                                                                                                                        02-06-2016

Działki ewid.1871/14 o powierzchni 0,0800 ha, 1871/15 o powierzchni 0,1408 ha, 1871/16 o powierzchni 0,1532 ha oraz 1264/1 o powierzchni 0,4106 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00048270/2. Działki w/w/ wolne są od obciążeń.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Ślęzaki                                                                            

30-05-2016

Działka ewid. o nr  3292 o pow. 15,1080 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystycg w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1, cena wywoławcza 350 000,00 zł - wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza  Miasta i Gminy  Baranów  Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących  własność gminy Baranów  Sandomierski,  przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku w trybie bezprzetargowym.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o II- gim ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolne, stanowiacych mienie gminy Baranów Sandomierski

                                                                                                                                                                                                                        18-05-2016

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I – szym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod budowę garaży w zabudowie szeregowej, położonych w miejscowości SKOPANIE

18-05-2016

Działki ewid. o n-rach: 1715/75 do 1715/88 o pow. 18 m2 - każda, dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00031686/1, cena wywoławcza za każda działkę wynosi 900,00 zł netto + 23% VAT

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o III – cim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości SKOPANIE

                                                                                                                                                                                                                        12-05-2016

Działka ewid. o nr 1500/7 o pow. 2074 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00070429/5 cena wywoławcza 55 000,00 zł netto + 23% VAT

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości SKOPANIE

                                                                                                                                                                                                                        29-04-2016

Działka o numerze ewid.1564/110 powierzchni 0,0700 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00061217/0. Działkia w/w wolna jest od obciążeń.

Pliki do pobrania

INFORMACJA o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego z dnia 26.04.2016 na sprzedaż gruntów

LP OBRĘB NR DZIAŁKI Pow. w ha CENA WYWOŁAWCZA NETTO W ZŁ WADIUM W ZŁ CENA   NETTO NIERUCHOMOŚCI UZYSKANA W PRZETARGU W ZŁ IMIĘ  I NAZWISKO NABYWCY
1 DĄBROWICA dz.ewid. 1904 0,0782 7 000 zł 700 zł 7 100 zł Małgorzata Nowak
5 SIEDLESZCZANY dz. ewid. 287/2 0,1300 26 000 zł 2 600 zł 64 200 zł Marta i Kazimierz Rejniak
6 dz.ewid. 287/3 0,1923 38 460 zł 3 900 zł 81 000 zł Marta i Kazimierz Rejniak
10 KNAPY Dz.ewid. 328/15 0,0964 12 200 zł 1 200 zł 12 400 zł Marcin Madej
11 Dz.ewid. 328/16 0,0765 9 600 zł 1 000 zł 27 000 zł Marcin Madej

27-04-2016

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Baranów Sandomierski na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu:  nr 811/3 o pow. 5,6388 ha, Kompleks 3 Knapy, położonej w miejscowości Knapy.

27-04-2016

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

19-04-2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i  Gminy Baranów Sandomierski z dnia 19 kwietnia 2016 r. o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Burmistrz Maista i  Gminy Baranów Sandomierski działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze. zm.)
odwołuje ogłoszony na dzień 26 kwietnia 2016r. o godzinie 12:00
pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski:

- działka o numerze ewid. 806 o pow. 0,1262 ha; , 807 o pow. 0,1203 ha oraz 963 o pow. 0,2281 ha, położone w obrębie Baranów Sandomierski
z powodu uchybień formalnych związanych z niezachowaniem wymaganej procedury sprzedaży nieruchomości bedącej w zasobie Gminy.

ZAWIADOMIEMIE

Zawiadomienie o wyborze oferty z II-go, pisemnego, przetragu ofertowego, nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774, ze zm.)  informuję, o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie. W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, spełniajaca warunki zawarte przez sprzedającego w ogłoszeniu, jako załącznik do zarządzenia nr 30/2016 z dnia 10 marca 2016 roku.

Wybrano następująca ofertę:

P.P.H.U. KOMATOR S.C., Joanna i Grzegorz Czosnek

18.04.2016r.

INFORMACJA o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 15.04.2016 na dzierżawę gruntów rolnych

 

15-04-2016 r.

Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie ogłasza, że w dniu 20.04.2016 roku o godzinie 13.00 odbedzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej wchodzacej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Suchorzów   

05.04.2016

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolne, stanowiacych mienie gminy Baranów Sandomierski

                                                                                                                                                                                                                        01-04-2016

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości grunowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Baranów Sandomierski

25-03-2016

Dzialka ewid. o nr 806 o pow. 0,1262 ha - cena wywoławcza 20 000,00 zł (wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT), działka ewid. o nr 807 o pow. 0,1203 ha - cena wywoławcza 19 500,00 zł (wartość nieruchomosci nie zawiera podatku VAT) oraz działka ewid. o 963 o pow. 0,2231 ha - cena wywoławcza 35 000,00 zł (wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT). Dla w/w działek prowadzona jest jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu  o numerze TB1T/00035256/4

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Siedleszczany

25-03-2016

Działka ewid. o nr 287/2 o pow. 0.1300 ha - cena wywoławcza 26 000, 00 zł + 23% VAT oraz działka ewid. o nr 287/3 o pow. 0,1923 ha - cena wywoławcza 38 460,00 zł + 23% VAT. Dla w/w działek prowadzona jest ksiega wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035201/4

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy  

25-03-2016

Działka ewid. o nr 328/15 o pow. 0,0964 ha - cena wywoławcza 12 200,00 netto zł + 23% VAT oraz działka ewid. o nr 328/16 o pow. 0,0765 ha - cena wywoławcza 9 600,00 zł netto + 23% VAT. Dla w/w działek prowadzona jest ksiega wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w miejscowości Dąbrowica                                                                                                                            

25-03-2016

Działka ewid. o nr 1904 o pow. 0,0782 ha, dla której prowadzona jest ksiega wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035865/6, cena wywoławcza 7 000,00 zł netto + 23% VAT

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Ślęzaki                                                                            

25-03-2016

Działka ewid. o nr  3292 o pow. 15,1080 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystycg w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1, cena wywoławcza 350 000,00 zł - wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT

Pliki do pobrania

Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomosci wykaz na dzierżawę 5 letnią nieruchomości rolnych wchodzaceychw skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, połozonej w miejscowości Suchorzów, gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie    16.03.2016

Pliki do pobrania

Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomosci, że ogłasza przetarg ustny (licytację) ograniczony na dzierżawę 10 letnią nieruchomości rolnej wchodzacej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, połozonej w miejscowości Wola Baranowska, gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie    14.03.2016

Pliki do pobrania

Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomosci, że ogłasza przetarg ustny (licytację) ograniczony na dzierżawę 10 letnią nieruchomości rolnej wchodzacej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, połozonej w miejscowości Sielec, miasto Tarnobrzeg, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie    14.03.2016

Pliki do pobrania

Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomosci, że ogłasza przetarg ustny (licytację) ograniczony na dzierżawę 10 letnią nieruchomości rolnej wchodzacej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, połozonej w miejscowości Krzątka, gmina Majdan Królewski, powiat kolobuszowski, woj. podkarpackie    14.03.2016

Pliki do pobrania

Wykaz działek rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Ogłoszenie w sprawie wykazu gruntów stanowiacych własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy

                                                                                                                                                                                                                        10-03-2015

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II – gim pisemnym, ofertowym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE

                                                                                                                                                                                                                        10-03-2016

Działki ewid. o nr 538/4 o pow. 0,1228 ha oraz 538/5 o pow. 0,0628 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00033878/6 cena wywoławcza 130 000,00 zł brutto (wartość działki nie zawiera podatku VAT).

Pliki do pobrania

Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomosci, że ogłasza przetarg ustny (licytację) ograniczony na dzierżawę 10 letnią nieruchomości rolnej wchodzacej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, połozonej w miejscowości Domacyny i Padew Narodowa, gmina Padew Narodowa, powiat mielecki, woj. podkarpackie    09.03.2016

                                                                                                                                                                                               

Pliki do pobrania

Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomosci, że ogłasza przetarg ustny (licytację) ograniczony na dzierżawę 10 letnią nieruchomości rolnej wchodzacej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, połozonej w miejscowości Sarnów, gmina Tuszów Narodowy, powiat mielecki, woj. podkarpackie    09.03.2016

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do zamiany położonych w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI

                                                                                                                                                                                                                        03-03-2016

Działka ewid. 1771 powierzchni 0,3267 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00035256/4 oraz działka ewid. 1724 o powierzchni 0,1690 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00033463/4. Działki w/w wolne są od obciążeń.

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI

                                                                                                                                                                                                                        03-03-2016

Działka ewid. 1135 powierzchni 0,0287 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00035256/4. Działka w/w wolna jest od obciążeń.

Pliki do pobrania

Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomosci wykaz na dzierżawę 10 letnią nieruchomości rolnej wchodzacej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, połozonej w miejscowości Wola Baranowska, gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie    10.02.2016

                                                                                                                                                                                                                       

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI

                                                                                                                                                                                                                        03-03-2016

Działki ewid. 806 powierzchni 0,1262 ha , 807 o powierzchni 0,1203 ha oraz 963 o powierzchni 0,2281 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00035256/4. Działki w/w/ wolne są od obciążeń.

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości DĄBROWICA

                                                                                                                                                                                                                        03-03-2016

Działka ewid. 1904 powierzchni 0,0782 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00035865/6. Działka w/w wolna jest od obciążeń.

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości KNAPY

                                                                                                                                                                                                                        03-03-2016

Działki ewid. 328/15 powierzchni 0,0964 ha oraz 328/16 o powierzchni 0,0765 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00023246/4. Działki w/w wolne są od obciążeń.

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości SIEDLESZCZANY

                                                                                                                                                                                                                        03-03-2016

Działki ewid. nr 287/2 powierzchni 0,1300 ha oraz 287/3 o powierzchni 0,1923 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00035201/4. Działki w/w wolne są od obciążeń.

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości ŚLĘZAKI

                                                                                                                                                                                                                        29-02-2016

Działka ewid. 3292 powierzchni 15,1080 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00036621/1. Działka w/w wolna jest od obciążeń.

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na zakup działek połozonych w Woli Baranowskiej

Ogłoszenie o I pisemnym, nieograniczonym ofertowym na sprzedaż działek położonych w Woli Baranowskiej

 24-02-2016

Działki ewid. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, o łącznej powierzchni 17,8570 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00048270/2 wolna od obciążeń.

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA

                                                                                                                                                                                                                        01-02-2016

Działki ewid. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, o łącznej powierzchni 17,8570 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00048270/2.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II – gim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości KNAPY

                                                                                                                                                                                                                        29-01-2016

Działki ewid. o nr 393/21 o pow. 112 m2, 394/2 o pow. 554 m2 oraz 392/4 o pow. 204 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00023246/4 cena wywoławcza 8 000,00 zł netto + 23% VAT

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II – gim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości SKOPANIE

                                                                                                                                                                                                                        29-01-2016

Działka ewid. o nr 1453/5 o pow. 5886 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00031686/9 cena wywoławcza 70 000,00 zł netto + 23% VAT

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o II – gim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości SKOPANIE

                                                                                                                                                                                                                        22-01-2016

Działka ewid. o nr 1500/7 o pow. 2074 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00070429/5 cena wywoławcza 60 000,00 zł netto + 23% VAT

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I – wszym pisemnym, ofertowym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE

                                                                                                                                                                                                                        29-12-2015

Działki ewid. o nr 538/4 o pow. 0,1228 ha oraz 538/5 o pow. 0,0628 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00033878/6 cena wywoławcza 178 458,00 zł brutto 

Ogłoszenie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości KNAPY

                                                                                                                                                                                                                        29-12-2015

Działka ewid. o nr 811/3 o pow. 5,6388 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00070429/5 cena wywoławcza 450 000 zł + 23% podatek VAT

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, w trybie przetargowym

                                                                                                                                                                                                                                          25-11-2015r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

w sprawie ogłoszenia gruntów stanowiących własność gminy Baranów  Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy, na cele rolne w 2015 roku, w trybie przetargowym.

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U 2015, poz. 1774
z późn. zm.) - ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, w trybie przetargowym, oznaczonych jak niżej :

 

 

L.p.

Położenie

Oznaczenie – nr ewid. działki

Powierzchnia w ha

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

 

Warunki dzierżawy

1

Ślęzaki

3292

15,1080

Cel rolny

Powyżej 3 lat

Zostaną określone
w umowie dzierżawy

2.

Wola Baranowska

3302/53

0,1562

Cel rolny

Powyżej 3 lat

Zostaną określone
w umowie dzierżawy

3

Wola Baranowska

3302/54

0,2086

Cel rolny

Powyżej 3 lat

Zostaną określone
w umowie dzierżawy

 

 

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  
Baranów Sandomierski przy ulicy Gen. L. Okulickiego 1, na okres 21 dni, od dnia 25 listopada 2015 roku, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w prasie lokalnej, oraz  w sposób dotychczas praktykowany na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pokój  nr  22 i 23 - osobiście lub telefonicznie – 15 811 85 81 wew.114, 127

ZŁOŻONE OFERTY NA: „Kompleksowe wykonanie wycinki drzew i krzewów rosnących na gruntach Gminy Baranów Sandomierski

                                                                                                                                                                                                                                                   27-11-2015

ZŁOŻONE OFERTY NA:

 „Kompleksowe wykonanie wycinki drzew i krzewów rosnących na gruntach

Gminy Baranów Sandomierski wraz z uporządkowaniem terenu”.

 

 

Oferta Firmy

 

Firma

Wola Baranowska

Skopanie

Kaczaki

Baranów Sandomierski

1.Firma Transportowo- Handlowa

Bogdan Myszka,

ul. Szkolna 18,

39-450 Baranów Sandomierski

-

-

-

24 806,95 zł

2.MOWER

 Alicja Nowicka Dymitrów Duży 70

7 276,09 zł

16 281,00 zł

4 050,00 zł

3 630,28 zł

3.PATWEM

Patryk Siembab Jamy 88,

39-308 Wadowice Górne

26 231,04 zł brutto

62 187,48 zł brutto

14 598,36 zł

13 085,28 zł brutto

4.”KOPAX” Zmechanizowane Roboty Ziemne, Usługi Transportowe Artur Garnuszek, Błonie 70,

27-660 Koprzywnica

89 495,00 zł brutto

200 256,00 zł brutto

49 815,00 zł brutto

44 652,00 zł brutto

5.Firma Wielobranżowa DROPOL

Kazimierz Bałata, Stale 137,

39-400 Tarnobrzeg

25 000,00 zł

60 000,00 zł

15 000,00 zł brutto

10 000,00 zł

6.Usługi Leśne            i Ogrodnicze ELITALAS Sp. z O.O.,

Durdy 141,

39-450 Baranów Sandomierski

30 000,00 zł

59 000,00 zł

12 000,00 zł

19 000,00 zł

7.Drew-Kos Dariusz Różycki,

ul. Chojnicka 94,

85-500 Tuchola

69 556,18 zł brutto

148 263,00 zł brutto

39 150,00 zł brutto

35 714,00 zł brutto

8.P.P.H.U „SŁOMA”, Grzegorz Słoma,

ul. Małgośka 4,

26-060 Chęciny

124 000,00 zł

205 000,00 zł

46 000,00 zł

39 000,00 zł

9.Jarosław Dryka,

ul. Armii

Krajowej 19,

39-451 Skopanie

-

1 000,00 zł

-

-

10.Firma Handlowo – Usługowa,

 „TRANS-KOP”

Rafał Dzido,

ul. 11 Listopada 45,

23-400 Biłgoraj

21 660,00 zł

48 400,00 zł

12 000,00 zł

10 800,00 zł

 

INFORMACJA o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 19.11.2015 na sprzedaż gruntów mienia gminy

                                                                                                                                                                                                                                                   23-11-2015

LP

OBRĘB

NR DZIAŁKI

POW

W M2

CENA WYWOŁAWCZA NETTO W ZŁ

WADIUM W ZŁ

CENA   NETTO NIERUCHOMOŚCI UZYSKANA
W PRZETARGU W ZŁ

IMIĘ  

I NAZWISKO NABYWCY

1

Wola Baranowska

1250/134

2050

25000

2500

26750

 

Aleksander Białek zam. Wola Baranowska

 

2

Knapy

328/14

978

12000

1200

12120

 

P.P.H.U Madej, Marcin Madej zam. Knapy

 

3

Kaczaki

1052

2500

7100

710

7300

 

Teresa Wilk, zam. Kaczaki

 

                                                               

 

                                                                                                                                                                                  Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                                                                                                                                             Marek Barszcz

 

,,Kompleksowe wykonanie wycinki drzew i krzewów rosnących na gruntach Gminy Baranów Sandomierski wraz z uporządkowaniem terenu”

16.11.2015

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do składania ofert na: ,,Kompleksowe wykonanie wycinki drzew i krzewów rosnących na gruntach Gminy Baranów Sandomierski  wraz z uporządkowaniem terenu

Treść zawiadomienia

 Zawiadomienie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         27-10-2015

Działka ewid. Nr 402 o pow. 276 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00035201/4 cena wywoławcza 6 000 zł + 23% podatek VAT

Treść zawiadomienia


 

Zawiadomienie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY

                                                                                                                                                                                                                                                       27-10-2015

Działka ewid. Nr  403/4 o pow. 211 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00054787/4 cena wywoławcza 4 100 zł + 23% podatek VAT

Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY

Działka ewid. Nr  429/2 o pow. 195 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00054787/4 cena wywoławcza 3 800 zł + 23% podatek VAT

Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY

Działka ewid. Nr  430/2 o pow. 423 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00054787/4 cena wywoławcza 8 100 zł + 23% podatek VAT

Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY

Działka ewid. Nr  432/9 o pow. 2438 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00054787/4 cena wywoławcza 48 000 zł + 23% podatek VAT

Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości SKOPANIE

Działka ewid. Nr 1500/7 o pow. 2074 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00070429/5 cena wywoławcza 80 000 zł + 23% podatek VAT

Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości WOLA BARANOWSKA

Działka ewid. Nr 1250/134 o pow. 2050 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00048270/2 cena wywoławcza 25 000 zł + 23% podatek VAT

Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości SKOPANIE

Działka ewid. Nr  1453/5 o pow. 5886 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00031686/9 cena wywoławcza 90 000 zł + 23% podatek VAT.

Treść zawiadomienia

 

Zawiadomienie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości KNAPY

Działka ewid. Nr  328/14 o pow. 978 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00023246/4 cena wywoławcza 12 000 zł + 23% podatek VAT

Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kaczaki

Działka ewid. Nr 1052 o pow. 2500 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00072443/2 cena wywoławcza 7 100 zł + 23% podatek VAT

Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o I – wszym ustnym, nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonej w miejscowości KNAPY

Działka ewid. Nr 393/21 o pow. 112 m2

Działka ewid. Nr 394/2   o pow. 554 m2

Działka ewid. Nr 392/4   o pow. 204 m2

dla których prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00023246/4 cena wywoławcza 10 000 zł + 23% podatek VAT

Treść zawiadomienia

INFORMACJA o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 23.09.2015 na dzierżawę gruntów mienia gminy

INFORMACJA

o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 23.09.2015 na dzierżawę gruntów mienia gminy na cele rolne

 

L.P

OBRĘB

NR DZIAŁKI

POW W HA

CENA WYWOŁAWCZA W ZŁ

WADIUM W ZŁ

CENA DZIERŻAWY UZYSKANA W PRZETARGU W ZŁ

IMIĘ I NAZWISKO DZIERŻAWCY

1

SUCHORZÓW

2089

0,2700

27

60

160

Ciździel Grzegorz Dymitrów Duży

2

SUCHORZÓW

515/8

1,5000

150

60

1520

Ciździel Grzegorz Dymitrów Duży

3

SUCHORZÓW

2091

0,7400

74

60

1090

Pietrzyk Adam Suchorzów

4

SUCHORZÓW

1930/7

0,5500

55

60

1010

Pietrzyk Adam Suchorzów

5

WOLA BARANOWSKA

3299/1

1,0560

106

60

1100

Kosiorowska Edyta Tarnobrzeg

6

WOLA BARANOWSKA

3392/10

0,5356

54

60

820

Kosiorowska Edyta Tarnobrzeg

7

WOLA BARANOWSKA

3392/11

0,5937

30

60

750

Mróz Dawid

Wola Baranowska

8

DURDY

944

0,1100

20

60

30

Kiełbiowska Barbara Durdy

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                               Marek Barszcz

 

 

 

INFORMACJA

o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 23.09.2015 na dzierżawę gruntów mienia gminy – zbiornik wodny

 

 

L.P

OBRĘB

NR DZIAŁKI

POW W HA

CENA WYWOŁAWCZA W ZŁ

WADIUM W ZŁ

CENA DZIERŻAWY UZYSKANA W PRZETARGU W ZŁ

IMIĘ I NAZWISKO DZIERŻAWCY

 

1

BARANÓW SANDOMIERSKI

1548/1

0,18

20

20

30

Krzysztof Stawiarski

                 
 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                               Marek Barszcz

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Siedleszczany

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku w  trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014, poz. 518 z poźn. Zm.) ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonych jak niżej:

 

lp

Położenie

Oznacz.

nr ewid.

działki

Pow.                  w  m²

Przeznaczenie.

Opis

nieruchomości

Cena nieruchomości                     w złotych   +podatek VAT  23 %

       Uwagi

1

Siedleszczany

402

403/4

429/2

430/2

432/9

Łącznie:

 3543

Niezabudowana, leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową

 

70 000

Zbywana  w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

Dla nieruchomości objętych wykazem  prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00035201/4 i TB1T/00054787/4 Działki wolne od obciążeń.

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie  Sandomierskim przy ulicy Okulickiego 1,  na okres 21 dni, od dnia 25 sierpnia 2015 roku, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w prasie lokalnej oraz  w sposób dotychczas praktykowany na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 8  października  2015 roku.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Wola Baranowska

Burmistrz Miasta i Gminy  Baranów  Sandomierski  ogłasza  wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku w  trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014,  poz. 518 z późn. zm.) ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  w trybie przetargu nieograniczonego,  oznaczonych  jak niżej :

 

lp

Położenie

Oznacz.

nr ewid.

działki

Pow.                  w  m²

Przeznaczenie.

Opis

nieruchomości

Cena nieruchomości      w złotych   +podatek VAT  23 %

       Uwagi

1

Wola Baranowska  

1250/134

2050

Niezabudowana, leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę

 

25 000

Zbywana w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

Dla działki ewid. 1250/134  położonej w Woli Baranowskiej  prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00048270/2 Działka wolna od obciążeń.

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie  Sandomierskim przy ulicy Okulickiego 1,  na okres 21 dni , od dnia 18 sierpnia 2015 roku,  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy,  w prasie lokalnej, oraz  w sposób dotychczas praktykowany na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawia art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 29 września 2015 roku.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Knapy

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Baranów  Sandomierski  ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku w  trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014, poz. 518 z późń. zmianami) ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  w trybie przetargu nieograniczonego,  oznaczonych  jak niżej:

 

lp

Położenie

Oznacz.

nr ewid.

działki

Pow. w  m²

Przeznaczenie.

Opis

nieruchomości

Cena nieruchomości w złotych   +podatek VAT  23 %

       Uwagi

1

Knapy  

393/21

394/2

392/4

0,0112

0,0554

0,0204

Niezabudowana, leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę

 

10 000

Zbywana w trybie przetargu nieograniczonego

 

Dla działek  ewid. 393/21, 394/2, 392/4   położonych w Knapach  prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00023246/4. Działki  wolne od obciążeń.

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie  Sandomierskim przy ulicy Okulickiego 1,  na okres 21 dni , od dnia 18 sierpnia 2015 roku,  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy,  w prasie lokalnej, oraz  w sposób dotychczas praktykowany na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawia art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 29 września 2015 roku.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Skopanie

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Baranów  Sandomierski ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku w  trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014,  poz. 518 z późń. zmianami) ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonych  jak niżej:

 

 

lp

Położenie

Oznacz.

nr ewid.

działki

Pow. w  m²

Przeznaczenie.

Opis

nieruchomości

Cena nieruchomości                     w złotych   +podatek VAT  23 %

       Uwagi

1

Skopanie

1500/7

2074

Niezabudowana, leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę

 

80 000

Zbywana w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

Dla działki ewid. 1500/7  położonej w Skopaniu   prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00070429/5. Działka wolna od obciążeń.

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie  Sandomierskim przy ulicy Okulickiego 1,  na okres 21 dni , od dnia 18 sierpnia 2015 roku,  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy,  w prasie lokalnej, oraz  w sposób dotychczas praktykowany na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawia art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 29 września 2015 roku

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Skopanie

Burmistrza  Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku w  trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014, poz. 518 z późn. zmianami ) ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego,  oznaczonych jak niżej:

 

lp

Położenie

Oznacz.

nr ewid.

działki

Pow.                  w  m²

Przeznaczenie.

Opis

nieruchomości

Cena nieruchomości                     w złotych   +podatek VAT  23 %

       Uwagi

1

Skopanie

1453/5

5886

Niezabudowana, leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę

 

90 000

Zbywana                       w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

Dla działki ewid. 1500/7  położonej w Skopaniu   prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00031686/9. Działka wolna od obciążeń.

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie  Sandomierskim przy ulicy Okulickiego 1,  na okres 21 dni, od dnia 18 sierpnia 2015 roku,  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy,  w prasie lokalnej, oraz  w sposób dotychczas praktykowany na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawia art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 29 września 2015 roku.

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Knapy

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku w  trybie przetargu nieograniczonego w miejscowości Knapy.

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014,  poz. 518 z późń. zmianami ) ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonych  jak niżej:

 

lp

Położenie

Oznacz.

nr ewid.

działki

Pow.                  w  ha

Przeznaczenie.

Opis  

nieruchomości  x

Cena nieruchomości  w złotych +podatek VAT  23 %

       Uwagi

1

Knapy  

811/3

5,6388

Niezabudowana, leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę  produkcyjno-usługową. Położona w TSSE

 

450 000

Zbywana w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzającemu Strefą przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art.8 ust.2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

 

X Opis infrastruktury technicznej dostępnej dla działki nr 811/3:

a/ komunikacja – bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, posiada  dostęp do drogi wojewódzkiej nr 872 relacji Łoniów-Nisko – około 2 km, oraz bezpośredni dostęp do linii PKP LHS – z rampą przeładunkową.

b/ woda – wodociąg gminny o śr. 110 mm w odległości ok 500 m od działki, istnieje możliwość podłączenia do tego wodociągu,

c/kanalizacja sanitarna –w odległości ok. 200m, istnieje gminna oczyszczalnia ścieków,

d/gaz – istnieje sieć gazowa o średnicy 75 mm w odległości ok 500 m od działki,

e/ energia elektryczna – istnieje możliwość podłączenia do linii energetycznej w bezpośrednim sąsiedztwie działki 15 kV, oraz niskiego napięcia z linii napowietrznej w odległości ok. 100 m.

f/ telekomunikacja – istnieje linia telekomunikacyjna napowietrzna, w odległości ok. 100 m od działki.

g/ działka 811/3 leży w obszarze chronionym Natura 2000, kod obszaru PLB 180005 Dyrektywa Ptasia.

 

Dla działki ewid. 811/3   położonej w Knapach  prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu, numer TB1T/00023246/4. Działka wolna od obciążeń.

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 03.12.2015 na sprzedaż gruntów mienia gminy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    03-12-2015

 

L.P

OBRĘB

NR DZIAŁKI

POW W M2

CENA WYWOŁAWCZA NETTO W ZŁ

WADIUM W ZŁ

CENA   NETTO NIERUCHOMOŚCI UZYSKANA
W PRZETARGU W ZŁ

IMIĘ I NAZWISKO NABYWCY

1

Siedleszczany

402

276

6000

600

6100

Halina Byczek, Kaczaki

2

Siedleszczany

429/2

195

3800

400

20000

Halina Byczek, Kaczaki

3

Siedleszczany

432/9

2438

48000

4800

48500

Halina Byczek, Kaczaki

4

Siedleszczany

430/2

423

8100

800

12000

Krzysztof Pytlak

5

Siedleszczany

403/4

211

4100

400

12000

Krzysztof Pytlak

 

 

                                                        

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Marek Barszcz

 

 

Ogłoszenie


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne i rekreacyjne.

2020-01-21

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele: rolne, rolne z odtworzeniem małej retencji i rekreacyjne.

2021-02-03

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Uzar
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2021-03-31
Data publikacji: 2021-03-31
Data modyfikacji: