Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Rada Miejska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Wacław Smykla


e-mail: w.smykla@baranow.net
telefon: (015) 811 85 81 wew. 109

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 3 Dąbrowica.
Przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

 

Oświadczenie majatkowe 2018 rok
Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok
 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Wilk Janusz


 

                           e-mail: j.wilk@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 14 - Wola Baranowska.

Członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady  Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Rusin Edward


                           e-mail: e.rusin@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 12 - Skopanie.

Członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady  Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Marchewicz Anna


                           e-mail: a.marchewicz@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 11 - Skopanie.

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej oraz członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Henryk Róg


e-mail: h.rog@baranow.net


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Przyszłośc dla Gminy", okręg wyborczy nr 1 Baranów Sandomierski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Mazur Teresa


e-mail: t.mazur@baranow.net
 


Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 5 - Durdy.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenia majątkowe 2020 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Jarzębski Ryszard


                           e-mail: r.jarzebski@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 10 - Skopanie.

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia oraz członek Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Kaczak Tadeusz


e-mail: t.kaczak@baranow.net
 


Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 13 - Ślęzaki.

Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Białek Mariusz


                           e-mail: m.bialek@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 2 - Baranów Sandomierski.

Członek Komisji ds. Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia  oraz członek  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Chwieja Waldemar


                           e-mail: w.chwieja@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Przyszłośc dla Gminy", okręg wyborczy nr 7 - Dymitrów Duży, Dymitrów Mały.

Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia  oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Grott Barbara


                           e-mail: b.grott@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 4 - Dąbrowica.

Członek Komisji ds. Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia  oraz członek  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Lis Jan 


                           e-mail: j.lis@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 6 - Knapy.

Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia,  oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Serwan Mirosław 


                           e-mail: m.serwan@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 8 - Kaczaki, Marki.

Członek Komisji Rewizyjnej  oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Sipiora Łukasz


e-mail: l.sipiora@baranow.net


Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 15 Wola Baranowska.

Członek Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

 

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

 

 

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Stępień Waldemar


                           e-mail: w.stepien@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Przyszłośc dla Gminy", okręg wyborczy nr 9 - Suchorzów.

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz  członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok na początek kadencji

Oświadczenie majatkowe 2019 rok

Oświadczenie majątkowe 2020 rok

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2021-02-16
Data publikacji: 2021-02-16
Data modyfikacji: