Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Wybory Prezydenckie 2020

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Przypominamy że 30 czerwca 2020 roku upływa termin złożenia zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego  w kraju w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaktualizowana informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 roku. 

Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych

Poniżej przedstawiamy Państwu materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. 

Wyciąg z Kodeksu Wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 roku dotyczący wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 183/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. 

Prezentacja szkoleniowa  dotycząca szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych.

Prezentacja szkoleniowa dotycząca jkwalifikacji ważności głosu.

Przedstawione powyżej prezentacje szkoleniowe  sa wyłącznie materiałem szkoleniowym, natomiast wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej  ustalone uchwałą nr 183/2020 Państwowej Komisji Wyborczej w z dnia 10 czerwca 2020 r

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Zasady przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE BARANÓW SANDOMIERSKI W ZWIĄZKU
Z ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 10 MAJA BR. WYBORAMI PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Stosownie do wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. informuje się, ze zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych za pośrednictwem tut. Urzędu Miasta i Gminy można dokonywać poprzez umieszczenie stosownych dokumentów w specjalnym pudełku na korespondencję znajdującym się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Gen. L. Okulickiego 1.  Prawidłowo wypełnione i kompletne zgłoszenia komitetów wyborczych  winny być spięte i zapakowane w kopertę lub inny pakiet uniemożliwiający wymieszanie zgłoszeń kandydatów pomiędzy poszczególnymi komitetami wyborczymi.

 

Możliwe są również zgłoszenia pocztą elektroniczną z zachowaniem zasad określonych w wyjaśnieniach PKW przytoczonych poniżej.

Adres e-mail:

 

Informacje w tej kwestii można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej poprzez kontakt telefoniczny – nr tel. 15 811 85 81 wew. 109

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku 

Wszystko o wyborach Prezydenta RP

Państwowa Komisj Wyborcza uruchomiła serwis w  którym znajdują sie wszystkie informacje o zbliżających sie wyborach Prezydenta RP. Zainteresowanych zapraszamy na stronę  https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Smykla
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2020-07-07
Data publikacji: 2020-07-07
Data modyfikacji: