Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

INFORMACJA

W czerwcu bieżącego roku planowane są wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Dokładną datę wyborów wyznacza Burmistrz wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie, w którym określa terminy poszczególnych czynności wyborczych oraz określa miejsce lokali wyborczych.

Zgodnie z przyjętym Statutem MRM i zawartą w nim ordynacją wyborczą do Młodzieżowej Rady Miejskiej wybory te odbywać się będą łącznie z wyborami na Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli, wynika z tego, że gminę Baranów Sandomierski dzieli się na obwody głosowania zgodnie ze statutami sołeckimi i osiedlowymi, tak jak podczas wyborów sołtysów. Lokalami właściwymi dla wyborów MRM będą więc Domy Ludowe i Remizy OSP w poszczególnych sołectwach.

 

Radnymi mogą zostać osoby stale zameldowane na terenie Gminy Baranów Sandomierski, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 20 lat.

Radni wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym.

 

Więcej informacji odnośnie wyborów zawarte jest w ORDYNACJI WYBORCZEJ DO RADY

 

Zarzadzenie nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 5 maja 2015 roku 

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

 

KALENDARZ WYBORCZY

w celu przeprowadzenia wyborów

do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 roku

 

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

do 20 maja 2015 r.

  • Podanie do publicznej wiadomości wyborców daty wyborów, informacji o terminie poszczególnych czynności wyborczych.
  • Przygotowanie wykazu obwodów głosowania wraz z ich numeracją.

do 29 maja 2015 r.

  • Sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.
  • Określenie miejsca lokali wyborczych.

do 9 czerwca 2015 r.

do godz. 15-tej

  • Zgłaszanie kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim do Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.
  • Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

do 10 czerwca 2015 r.

  • Podanie do publicznej wiadomości informacji
    o kandydatach na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.
  • Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych.

14 czerwca 2015 r.

godz. 800-1500

Głosowanie

do dnia 28 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie wyników wyborów.

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Oświadczenie kandydata

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca: Lidia Ciesielska
Data wytworzenia: 2015-04-14
Data publikacji: 2015-04-14
Data modyfikacji: 2015-05-14