Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Wybory samorządowe

Ustawa KODEKS WYBORCZY stan prawny na dzień 1 czerwca 2018 roku

Treść ustawy

UCHWAŁA nr LI/418/18 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Treść

UCHWAŁA nr LII/426/18 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Baranów Sandomierski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Treść

UCHWAŁA nr LV/452/18 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmiany podziału Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Treść

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Treść


 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2018-08-16
Data publikacji: 2018-08-16
Data modyfikacji: