Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Informacje, Obwieszczenia

Udostępnianie spisu wyborców

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępnienia

 

 

                   Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (Dz.U. 2018, poz. 754 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Udostępnienie spisu wyborców odbywać się będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach od 30 września 2018 r. do dnia 13 października 2018 r. w godzinach pracy Urzędu: od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

/-/

Marek Mazur

 

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu

z dnia 14 sierpnia 2018 roku o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Treść
 

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu - Rejestracja komitetów wyborczych

OGŁOSZENIE

z dnia 14 sierpnia 2018 r. Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu dot. zgłoszenia kandydatów do Gminnych, Miejskich i Powiatowych Komisji Wyborczych. Treść

KOMUNIKAT

z dnia 14 sierpnia 2018 r. Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu nt. liczby mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu. Treść

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 24 sierpnia 2018 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim w wyborach do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Treść

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 24 sierpnia 2018 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Treść

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 5 września 2018 roku

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Treść
 

LISTA ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW

WYKAZ ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO ZŁOŻONYCH PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI

link

LISTA ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU

Na zielono zaznaczono komitety zarejestrowane w celu zgłoszenia kandydatów w gm. Baranów Sandomierski.

Ponadto zgłaszać kandydatów na radnych i burmistrza w gm. Baranów Sandomierski, mogą komitety zarejestrowane centralnie przez Państwową Komisję Wyborczą.

Plik

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie. Plik

  

UCHWAŁA NR 3 WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i pełnionych dyżurach. treść

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 21 październiak 2018 roku. Treść

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2018-10-03
Data publikacji: 2018-10-03
Data modyfikacji: