Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Wybory uzupełniające ławników

Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego na kadencję 2016-2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, że Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim przystępuje do wyboru 3 ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Podstawa prawna: - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.)

 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 21 stycznia 2019 r. do godz. 15.30.  pok. 8.

Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

 

Procedura wyboru odbywa się zgodnie z treścią przepisu art. 160 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sadów powszechnych.

 

Wzory dokumentów:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 

Oświadczenie kandydata na ławnika o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 

Oświadczenie kandydata na ławnika o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona 

 

wykaz osób popierających kandydata

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca: Lidia Ciesielska
Data wytworzenia: 2018-12-28
Data publikacji: 2018-12-28
Data modyfikacji: 2018-12-28