Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĄBROWICY

Od 1 stycznia 2009 r. z połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Dąbrowicy i Przedszkola Publicznego w Dąbrowicy utworzony został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy.
W grudniu 2011 r. otwarto nowoczesny kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 wchodzący w skład obiektów zarządzanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy.
Od 2012 roku Zespół promuje szeroko rozumiany zdrowy styl życia . W 2014 roku Szkoła i Przedszkole otrzymały certyfikaty placówek promujących zdrowie, a w ich działalność statutową wpisane są  działania sportowe i pro-zdrowotne .
W 2014 roku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowicy powstał  Golfowy Uczniowski Klub Sportowy  IRON GOLF , który promuje grę w golfa wśród mieszkańców  naszej gminy ze szczególnym uwzględnieniem  rekreacji dzieci i młodzieży. W Polsce funkcjonuje tylko kilka takich klubów szkolnych skierowanych na edukację szkolną z wykorzystaniem golfa.       

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W DĄBROWICY

Budowę szkoły rozpoczęto 2 VII 1950 r. Otwarcia szkoły dokonano w dniu 2 IX 1951 r. Oddano wtedy 4 sale lekcyjne na parterze. W roku 1954 oddano do użytku salę gimnastyczną i sale lekcyjne na Piętrze.  W roku szkolnym 1950/1951 w szkole uczyło 5 nauczycieli . W 7 oddziałach uczyło się 123 uczniów.  Od roku szkolnego 1966/67 realizowany jest program ośmioletniej szkoły podstawowej, a szkoła liczy 211 uczniów. W roku 1970 r. Szkole Podstawowej w Dąbrowicy nadano imię „Batalionów Chłopskich”. Od 1 IX 1999 r. w wyniku reformy systemu oświaty uczniowie uczęszczają do szkoły podstawowej w której nauka trwa 6 lat. Rok szkolny 1999/2000 był ostatnim rokiem istnienia klasy VIII Szkoły Podstawowej. Od 1 I 2009 r. z połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Dąbrowicy i Przedszkola Publicznego w Dąbrowicy utworzony został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy. W grudniu 2011 r. otwarto nowoczesny kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 wchodzący w skład obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. Od 01 września 2017 roku w wyniku  reformy systemu oświaty   Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy uzyskała status szkoły ośmioklasowej ,w której edukacja realizowana jest przez   8 lat . Od 2001 roku motto pracy szkoły niezmiennie brzmi „ Nie rozum dziecka chodzi do szkoły , ale ono całe „ Efektem  realizacji   kształcenia  były  wysokie wyniki sprawdzianu klasy VI , które należały do najwyższych w Gminie Barnów Sandomierski. Liczne zajęcia sportowe z wykorzystaniem boisk ORLIKA oraz cykl zajęć edukacyjnych rozwijających wszechstronny potencjał uczniów stanowią o jakości pracy placówki. Od 2011 roku Szkoła prowadzi nowatorskie cykliczne działania wdrażania uczniów do udzielania pierwszej pomocy, zajęcia z asertywności i kreatywności ,zajęcia z rozwoju kompetencji .Działania te  realizowane metodą projektu pod nazwą „Biwak z nocowaniem w Szkole ”. Od 2013 roku placówka  stawia na świadomą promocję zdrowia i efektywne nauczanie w oparciu o projekty edukacyjne rozbudzające aktywność i motywację uczniów do zdobywania wiedzy. Od  2014 roku w szkole realizowane są autorskie zajęcia z gry w golfa prowadzone  przez wyszkoloną w tym zakresie kadrę szkolną ,celem zajęć jest budowanie pewności siebie i odporności na niepowodzenia uczniowskie.  Szkoła bierze aktywny udział w projektach  ogólnopolskich z udziałem środków unijnych , które wzbogacają wyposażenie , bazę szkoły i kwalifikacje nauczycieli  np. Program Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III, programy Ministerstwa Turystyki i Sportu np. „ Mały Mistrz” , „ Szkolny Klub Sportowy”. Cyklicznie realizowane są w szkole programy unijne np. „Szklanka Mleka”  , ,,Owoce i warzywa w szkole” . W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła opracowała i wdrożyła  autorski program  edukacji na rzecz uczniów pt.  „ Rozwijamy nie rozum , ale dziecko całe”. Program  ten został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i pozwolił na doposażenie multimedialne kilku pracowni przedmiotowych, nauczyciele zdobyli certyfikaty do realizacji zajęć metodami aktywnymi, a uczniowie otrzymali ofertę  zajęć rozwijających ich zdolności  i zamiłowania. Program jest realizowany do chwili obecnej w postaci aktywnych lekcji i zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych. Od 2015 roku w Szkole  realizowane są innowacje pedagogiczne z nauki gry w golfa i treningu wyobrażeniowego. Od września 2017 w oparciu o własny  autorski projekt uczniowie realizują program CISZA -HIGIENA MOJEGO ŻYCIA. Celem projektu jest uświadomienie zagrożeń hałasem w edukacji oraz potrzeby  zwiększania obecności ciszy w edukacji i wychowaniu dzieci w wieku szkolnym .

 

Dotychczasowi Dyrektorzy Szkoły Podstawowej  w Dąbrowicy:

Burlikowski Franciszek , Czechura Edward , Miklas Jadwiga , Miklas Maria , Dolecki Krzysztof – (od 1 IX 2000 r do nadal ).
Otwarcia Szkoły dokonano w dniu 2 IX 1951 r. Oddano wtedy 4 sale lekcyjne na parterze. W roku 1954 oddano do użytku salę gimnastyczną i sale lekcyjne na Piętrze. W roku 1970 r. Szkole Podstawowej w Dąbrowicy nadano imię „Batalionów Chłopskich”. W latach 1999 -2017 r. nauka w Szkole Podstawowej trwała 6 lat.

Kontakt:

Dąbrowica 78, 39-450 Baranów Sand., tel: 811-87-05,

www.zspdabrowica.edupage.org, www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa w Dąbrowicy

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DĄBROWICY

Zbudowane w 1976 roku realizuje do dziś zadania pierwszego etapu edukacji. Przedszkole wykorzystuje bazę  do realizacji podstawowych zadań edukacyjnych jak i  zajęć dodatkowych np. nauka tańca , zajęcia korekcyjne, plastyczne, język angielski. W placówce promowana jest szczególnie działalność pro-zdrowotna . W latach 2014-2015 realizowane były  nowatorskie  zajęcia z elementów gry w golfa , a w okresie 2015-2016 odbywały się cykliczne zajęcia nauki pływania na basenie. Przedszkole aktywnie realizuje programy edukacyjne o zakresie ogólnopolskim m.in. Bezpieczne Przedszkole , Akademia Aquafresh , Mamo Tato Wolę Wodę , Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste Powietrze Wokół Nas, Czytające Przedszkole.
Od 2015 roku  Przedszkole jako jedno z kilku w województwie podkarpackim realizuje kreatywne zajęcia innowacyjne z dziećmi wg metody Froebla . W roku 2017 na ogólnopolskiej konferencji edukacyjnej w Lublinie Przedszkole w Dąbrowicy otrzymało certyfikat przedszkola pracującego metodami aktywnymi wg koncepcji Froebla.

W 2016 roku w przedszkolu wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą okien i drzwi . W 2017 roku przeprowadzono gruntowny remont wszystkich pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej i c.o.

Prace te zrealizowane zostały z inicjatywy UMiG w Baranowie sandomierskim.

Kontakt:

Dąbrowica 203, 39-450 Baranów Sand., tel: 811-87-01, www.facebook.com/Publiczne-Przedszkole-w-Dąbrowicy