Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Szkoła Podstawowa w Durdach

SZKOŁA PODSTAWOWA W DURDACH

HISTORIA  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   W DURDACH                                        

Pierwsze wzmianki na temat szkolnictwa w Durdach pochodzą z roku 1840. W 1908 roku tarnobrzeska Rada Szkolna Okręgowa zorganizowała jednoklasową Szkołę Ludową w Durdach. Miała to być placówka wspólna dla mieszkańców Durdów i Knapów. Pierwszym nauczycielem był pan Tomasz Leszczyński. Budowę murowanego domu na dwuklasową szkołę rozpoczęto prawdopodobnie w 1908 roku, a ukończono w 1910 . W 1931 roku kierownikiem placówki został Józef Święcicki, a pieczę nad edukacją dzieci sprawowała pani Janina Gozdajkówna. W latach 1936–1939 kierownictwo objął Taras Czużak. Religii nauczał ówczesny proboszcz parafii w Woli Baranowskiej – ksiądz Józef Mastalerz.W latach 1946–1970 kierownikiem szkoły był Wawrzyniec Wilczkiewicz. Od 1956 roku w Durdach uczyły się także dzieci z pobliskich Knapów. W okresie tym praca oświatowa była utrudniona – zajęcia odbywały się bowiem nie tylko we właściwym budynku szkolnym, ale i w wynajmowanym pomieszczeniu. Tutejsze społeczeństwo, przy współpracy z kierownictwem, od lat starało się o rozbudowę szkoły. W listopadzie 1957 roku na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Komitetu Rozbudowy Szkoły omówiono tę kwestię.W roku szkolnym 1959/60 dokończono rozbudowę placówki. Składała się ona w tym czasie z pięciu sal lekcyjnych i kancelarii. Od końca lat 60-tych aż do roku 1999 nauka odbywała się w systemie ośmioklasowym. W latach 1970–72 kierownikiem szkoły został Eugeniusz Matusiak. W tym czasie przeprowadzono częściowy remont budynku oraz boiska szkolnego.W roku 1973 funkcję kierownika szkoły objął Tadeusz Główka. Wybudowano budynek, w którym mieściły się toalety i magazyn na węgiel, założono telefon w szkole. W latach 1974–1982 dyrektorem szkoły był Mieczysław Dzieciuch. W latach 1982–84 pieczę nad szkołą objęła Maria Dzieciuch. Uczniowie chętnie brali udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska, pomagali starszym ludziom, dbali o porządek obejścia szkoły, przystanku PKS, domu ludowego. W latach 1984–91 dyrektorem ponownie został Mieczysław Dzieciuch. Od 01.03. 1991r. do 31.08.2017r. funkcję tę sprawowała Grażyna Sudół.W latach 1993-2002 w szkole prężnie działały: ZHP Szczep Szarych Szeregów im. Janka Bytnara oraz Zuchy. Drużyna Harcerska wykazywała szczególną aktywność, gdy jej opiekunem był druh Stanisław Sudół. W tym okresie organizowane były zimowiska, zloty, biwaki, podchody w lesie, Święto Pieczonego Ziemniaka, kuligi .W następnych latach dokonano: remontu podłóg w salach, naprawy parapetów okiennych, renowacji segmentów, założono nowe rynny, wymieniono grzejniki CO w dwóch salach, dokonano częściowej wymiany instalacji elektrycznej, wykonano zewnętrzną elewację budynku. W roku 1996 instalacja centralnego ogrzewania została przekształcona z węglowej na gazową. Zorganizowano tzw. zieloną salę gimnastyczną na boisku szkolnym. W roku 1998 wymieniono dach szkoły. W 2000 roku dzięki usilnym staraniom dyrektor Grażyny Sudół, zaangażowaniu radnego Bogdana Wójciaka oraz ogromnej społecznej pracy rodziców rozpoczęto prace nad rozbudową szkoły. Dobudowano węzeł sanitarno-socjalny (kuchnię, świetlicę, szatnię oraz dwie łazienki).Wszystkie te inwestycje i szereg innych były możliwe do zrealizowania dzięki organizowanemu corocznie Festynowi Rodzinnemu. Dochód z niego przeznaczany był w całości na cele szkoły. Od 01.09.2017r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Durdach przekształcona została w filię Publicznej Szkoły Podstawowej Woli Baranowskiej, której dyrektorem jest Marta Janczura, zaś kierownikiem filii Urszula Garboś.