Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Zespół Szkół w Skopaniu

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKOPANIU

Historia

W roku 1959 rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa w Skopaniu Fabrycznym. Początkowo mieściła się w ówczesnym hotelu robotniczym, a obecnym Domu Dziecka, w lewym skrzydle na parterze zajmując 4 sale lekcyjne. Pierwszym Kierownikiem była Pani Bronisława Kosior.

W 1961 roku podjęto decyzje o budowie nowej szkoły. Ówczesny dyrektor Fabryki Firanek – Stefan Satora oraz Komitet Budowy Szkoły w składzie: Jan Soliński, Tadeusz Marek, Ryszard Gwoździowski, Stefan Rutkowski, Marian Kik, Andrzej Dawidek, Witold Gaborski, Tadeusz Sadryna, Waldemar Majer, jak również cała społeczność lokalna i Urząd Powiatowy oddali do użytku nowy budynek szkolny (zdjęcie poniżej) w październiku 1963 roku. Uczęszczali do niej miejscowi uczniowie, uczniowie ze Skopania wsi oraz z Dymitrowa Dużego. Kierownikiem szkoły do 1973 roku był Władysław Babiński. Kolejni dyrektorzy to: Helena Janik, Lidia Struzik, Jerzy Utnik, Helena Ślęzak. Wśród długoletnich nauczycieli należy wymienić: Helenę Żak, Zofię Babińską, Józefę Baran, Zofię Wyrazik, Irenę Lipską, Zofię i Alojzego Ziziusów, Irenę Hudelę, Agnieszkę Filipiak, Jadwigę Bilską, Martę Kowaliszyn, Stanisława Sławinskiego. To oni tworzyli wizerunek tej szkoły, dbali o jej jakość i ciągły rozwój. Szkoła słynęła z wysokich wyników konkursów humanistycznych i matematycznych. Dziś My – młodzi nauczyciele, kontynuujemy te piękną kartę.

1959r. - Szkoła Podstawowa w Skopaniu Fabrycznym
1999r. - Publiczna Szkoła Podstawowa
1999r. - Publiczne Gimnazjum
2005r. - Zespół Szkół w Skopaniu
2008r. -Zespół Szkół w Skopaniu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
2008r. - Zespół Szkół w Skopaniu Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
2009r. - Zespół Szkół w Skopaniu Przedszkole Publiczne
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOPANIU

Szkoła Podstawowa w Skopaniu Fabrycznym rozpoczęła swoją działalność w 1959r. Początkowo mieściła się w ówczesnym hotelu robotniczym, a obecnym Domu Dziecka, w lewym skrzydle na parterze zajmując 4 sale lekcyjne. Pierwszym Kierownikiem była Pani Bronisława Kosior.

W 1961 roku została podjęta decyzja o budowie nowej szkoły dla potrzeb dynamicznie rozwijającego się osiedla robotniczego.  Ówczesny dyrektor Fabryki Firanek – Stefan Satora oraz Komitet Budowy Szkoły w składzie: Jan Soliński, Tadeusz Marek, Ryszard Gwoździowski, Stefan Rutkowski, Marian Kik, Andrzej Dawidek, Witold Gaborski, Tadeusz Sadryna, Waldemar Majer, jak również cała społeczność lokalna i Urząd Powiatowy oddali do użytku nowy budynek szkolny  w październiku 1963 roku. Uczęszczali do niej miejscowi uczniowie,  ze Skopania Fabrycznego, Skopania wsi oraz z Dymitrowa Dużego. Kierownikiem szkoły do 1973 roku był Władysław Babiński. Kolejni dyrektorzy to: Helena Janik, Lidia Struzik, Jerzy Utnik, Helena Ślęzak. Wśród długoletnich nauczycieli należy wymienić: Helenę Żak, Zofię Babińską, Józefę Baran, Zofię Wyrazik, Irenę Lipską, Zofię i Alojzego Ziziusów, Irenę Hudelę, Agnieszkę Filipiak, Jadwigę Bilską, Martę Kowaliszyn, Stanisława Sławinskiego. To oni tworzyli wizerunek tej szkoły, dbali o jej jakość i ciągły rozwój. Szkoła słynęła z wysokich wyników konkursów matematycznych. W roku 1999 zmieniono nazwę na Publiczną Szkołę Podstawową. Z datą tą zbiegło się również otwarcie 1 września Publicznego Gimnazjum w Skopaniu w dobudowanym skrzydle szkoły. Dyrektorem została Katarzyna Gilarska . W 2005r. utworzono Zespół Szkół w skład, którego weszły obie placówki a jego dyrektorem została Marzenna Lasek dotychczasowa dyrektor  szkoły podstawowej . Mając na uwadze doniosłość i nieocenione znaczenie dla procesu wychowawczego posiadanie swojego patrona, szczycenia się imieniem na pokolenia wyznaczającym charakter placówki, Rada Pedagogiczna Zespołu szkół w Skopaniu złożyła wniosek 19 maja 2008r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie nadania imienia Jana Pawła II obu szkołom. Uznano ,że Jan Paweł II był jednym z największych Polaków XX i XXI wieku, cieszącym się wielkim autorytetem moralnym jako obrońca praw człowieka i propagator inicjatyw służących zachowaniu pokoju. Podkreślano humanistyczne wartości głoszone przez Patrona: tolerancję, poszanowanie godności drugiego człowieka, umiłowanie mądrości, miłość do świata i ludzi. Organ prowadzący uznał, że szkoły wchodzące w skład Zespołu szkół będą godną i ponadpokoleniową wizytówką Gminy Baranów Sandomierski i uchwałą Nr XXIII/186/08  z dnia 26 września nadał imię Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej  a Uchwałą Nr XXIII/187/08 -  imię Publicznemu Gimnazjum. Sztandar dla obu szkół ufundowali rodzice, rada pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługo, mieszkańcy osiedla oraz firma Trade Trans Karya. Projekt sztandaru nakreślili uczniowie a ostateczny kształt nadali nauczyciele. Sztandar ma kształt prostokąta o wymiarze 1x1. Prawa strona sztandaru wykonana jest z czerwonego płótna a w środku godło państwowe III Rzeczpospolitej. Jest ona strażnikiem hasła wypisanego na bojowych sztandarach polskich: Bóg , Honor, Ojczyzna, dodatkowo Nauka. Lewa strona sztandaru przedstawia wizerunek Jana Pawła II i złotą różę- symbol daru papieskiego. Motto:  „Wy jesteście przyszłością świata” odnosi się do dzieci i młodzieży, którą zawsze nosił w swoim sercu. Sztandar został poświęcony podczas uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Skopaniu 22 pażdziernika 2008r. przez księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego. W roku 2009 miał miejsce Wielki Jubileusz: 50 lat Szkoły Podstawowej( 1959- 2009), 10 lat Gimnazjum   1999-2009) i 1-sza rocznica nadania szkołom  imienia Jana Pawła II( 2008-2009) .Tego samego roku decyzją władz samorządowych włączono w skład Zespołu Szkół  Przedszkole Publiczne w Skopaniu. 1 września 2017r. w związku z reformą oświatową włączono oddziały gimnazjalne do funkcjonującej szkoły podstawowej. Nasza szkoła to największa jednostka oświatowa w Gminie Baranów Sandomierski. Zlokalizowana jest w kilku budynkach: szkoła z salą gimnastyczną, pełnowymiarowa hala sportowa oraz budynek przedszkola. Wyróżnia ją nowoczesne podejście do kształcenia, nauka z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, kontakt z kulturą, aktywność sportowa. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie kształcenia i wychowania zachowując filozofię złotego środka dla prawidłowego rozwoju edukacyjnego i wychowawczego ucznia.

Kontakt:

ul. Kardynała Wyszyńskiego, 39-451 Skopanie, tel: (15) 812 15 01

www.zsskopanie.cba.pl

PRZEDSZKOLE W SKOPANIU

Początkowo Przedszkole w Skopaniu mieściło się w bloku nr 1 na parterze (dawna apteka). Uczęszczała do niego niewielka grupka dzieci pracowników Fabryki Firanek „Wisan”. Wraz z intensywnym rozwojem zakładu produkcyjnego w latach 60 – tych, zaistniała potrzeba budowy oddzielnego, dwukondygnacyjnego lokalu, dostosowanego do rosnących potrzeb środowiska. W 1963 roku oddano do użytku przyzakładowy żłobek (na piętrze) i przedszkole. Placówka powstała z inicjatywy długoletniego dyrektora fabryki p.Stefana Satory. Pracownicy zakładu niejednokrotnie w czynie społecznym włączali się do budowy, aby jak najszybciej zakończyć inwestycję, która była dumą miejscowości i gminy.
W 2009 r. przedszkole zostało włączone do Zespołu Szkół w Skopaniu.
Kadra kierownicza (1963 – 2018):
Helena Złotek, Aleksandra Kańczuga, Bogusława Smoleń, Elżbieta Tłuścik, Jarosława Karausz, Maria Lubczyńska, Cecylia Wilk, ponownie Elżbieta Tłuścik, Bożena Mądrzak, Marzenna Lasek (dyr. ZS w Skopaniu), Elżbieta Lipska. Obecnie to największe przedszkole w gminie oferujące opiekę w wymiarze 10 godzin dziennie.

Kontakt:

ul. Kardynała Wyszyńskiego 12, 39-451 Skopanie, tel: (15) 812 15 05

przedszkoles.baranow.net, www.facebook.com/przedszkole-Skopanie