Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Zespół Szkół w Baranowie Sand.

Historia szkolnictwa na terenie Baranowa Sandomierskiego sięga czasów bardzo odległych. Z pisanych źródeł wynika, że w naszym baranowskim mieście szkoła istniała już w połowie XV wieku. Wielokrotnie wymieniana jest i potwierdzana data 1600r. w którym to przedstawiciele rodu Leszczyńskich założyli szkołę kalwińską – trywialną. Szkoły o tym elementarnym charakterze zakładane były we wsiach i małych miastach. Miały one wówczas jednego lub dwóch nauczycieli.
Szkoła to przecież nie tylko instytucja, to przede wszystkim ludzie ją tworzący, a więc księża, nauczyciele a przede wszystkim uczniowie. Ale szkoła to tez wybudowany i zmieniany budynek stanowiący jej siedzibę. Założenie takiej instytucji to wysiłek wielu ludzi, którzy tworzyli i nadal tworzą jej historię.
13 grudnia 1816r. na mocy dekretu gubernialnego zostaje założona jednoklasowa szkoła ludowa. Mieściła się ona w budynku szpitalnym w pobliżu kościoła. Założyła ją Anna Potocka z Krasickich.
W latach 1910- 1912 „wskutek wzrostu liczby kształcących dzieci a niszczeniu starego budynku szkoły, społeczność baranowska postanowiła wybudować szkołę nową, okazalszą niż szkoły wiejskie, piętrową z odpowiednim mieszkaniem dla kierownika szkoły i sześcioma salami szkolnymi dla dzieci. Budowę, kosztowała 51500 koron . Szkoła ta przetrwała nawały wojenne i jest w zupełnie dobrym stanie, podobnie jak i wszystkie szkoły wiejskie.”
Rozpoczętą więc w 1910r. budowę nowego budynku szkolnego dla baranowskiej szkoły ludowej podjęto z inicjatywy Ludwika Napoleona Wnękowskiego – nowego kierownika szkoły i Jana Solaka – ówczesnego proboszcza, który to w 1912r. oddano do użytku nowy , piętrowy budynek szkolny dla szkoły powszechnej w Baranowie Galicyjskim.
Zebrane i opracowane przez nas kalendarium historyczne i kalendarium dziejów oparte na analizie dostępnych źródeł historycznych, stwarza nam możliwość dokonania wyboru jubileuszowej daty świętowania rocznicy istnienia szkoły podstawowej w Baranowie Sandomierskim.
Na jubileusz 2012r składają się następujące wydarzenia:
- ponad 400 lat istnienia całego szkolnictwa na terenie Baranowa Sandomierskiego
- około 200 lat założenia szkoły podstawowej
- dokładnie 100 – lecie nauki w nowym budynku szkoły podstawowej
- 5 – lecie nadania Publicznej Szkole Podstawowej Patrona i sztandaru- imienia Księdza Jana Twardowskiego.

Datę 2012 roku wyróżniamy więc w sposób szczególny oddając jednocześnie szacunek tym wszystkim, którzy tworzyli naszą szkołę przez te długie lata, dając korzenie polskiej edukacji na baranowskiej ziemi.

 

Kontakt:
ul. Kościuszki 6, 39 - 450 Baranów Sandomierski
tel/fax: 015 811 - 85 - 86 Sekretariat
tel.:      015 811 - 85 - 89 Dyrekcja
e-mail: pg.baranow.sand@poczta.fm
www:  www.zsip.pl