Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Ogłoszenia oświatowe

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Baranów Sandomierski na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXXVII/287/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. treść

 

Uchwała Nr XXXVII/288/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia: kryteriów, liczby punktów przypisanych poszczególnym kryteriom oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadoznych przez Gminę Baranów Sandomierski.

 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Baranów Sandomierski na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXXVII/287/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. treść

 

Uchwała Nr XXXVII/288/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia: kryteriów, liczby punktów przypisanych poszczególnym kryteriom oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

...

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Baranów Sandomierski na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XXXVII/287/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. treść

 

Uchwała Nr XXXVII/288/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia: kryteriów, liczby punktów przypisanych poszczególnym kryteriom oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Baranów Sandomierski na rok szkolny 2018/2019

Uchwała Nr XXXVII/287/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. treść

 

Uchwała Nr XXXVII/288/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia: kryteriów, liczby punktów przypisanych poszczególnym kryteriom oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

 

 

 

 

 

 

Baranów Sandomierski, 27 października 2017r.
Or-V.4431.26.2017
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI
 
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok, oraz statystycznej liczby dzieci.
Na podstawie art.89d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1943, ze zm.), w związku z art. 78b ust.1 ogłaszam:
1) wysokość podstawowej kwoty dotacji na dziecko dla niepublicznego przedszkola, wynosi – 7251,16 zł.
2) statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach pomniejszoną o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi – 252,66 dzieci.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Marek Barszcz

Uchwała nr XLI/334/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie projketu zmiany Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Baranów Sandomierski na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. treść

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 


 

 NR XXXVI/281/17 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju szkolnego. Treść

Burmistrz Miasta i Gminy

Marek Mazur

 


 

Baranów Sandomierski, 2 stycznia 2017r.

Or-IV.4431.1.2017

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

BARANÓW SANDOMIERSKI

 

w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok oraz statystycznej liczby dzieci.

 

Na podstawie art.89d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty   (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1943, ze zm.) ogłaszam:

 

1) wysokość podstawowej kwoty dotacji na dziecko dla niepublicznego przedszkola – 6147,30 zł.

 

2) statystyczną liczbę dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski ustaloną na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016r. – 259 dzieci.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Marek Mazur


         

Baranów Sandomierski, 31 marca 2017r.

Or-IV.4431.11.2017

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

BARANÓW SANDOMIERSKI

 

w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok

 

Na podstawie art.89d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty   (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1943, ze zm.) ogłaszam:

 

1) wysokość podstawowej kwoty dotacji na dziecko dla niepublicznego przedszkola, wynosi – 6147,30 zł.

 

2) statystyczną liczbę dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski ustaloną na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016r., wynosi – 259 dzieci.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Marek Mazur