Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

OSP w Markach

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

Rok założenia - 1930
Liczba osób w jednostce - 36

 

Zarząd OSP w Markach

Prezes                                      Tomasz Magda

Wiceprezes-naczelnik         Krzysztof Wójtowicz
Wiceprezes                            Teodora Babiuch
Z-ca naczelnika                     Tomasz Nowak
Sekretarz                                Karol Szypuła
Skarbnik                                 Mateusz Szypuła
Gospodarz                            Rafał Wójtowicz Ochotnicza Straż Pożarna w Markach została założona w 1930 roku z inicjatywy grupy radnych do Rady Gminy w Dąbrowicy. Byli nimi: Obara Mikołaj, Jaskot Antoni, Wilk Antoni, Kościelny Franciszek i Rzeszut Wojciech. Pierwszym prezesem został Wilk Piotr a naczelnikiem Dziadura Stanisław. Przy poparciu Radnych i Wójta zakupiono sikawkę ręczną wraz z wężami. Sprzęt ten był przetrzymywany w prywatnych budynkach należących do strażaków. W niedługim czasie wybudowano drewnianą szopę, w której gromadzony był sprzęt strażacki. W okresie okupacji działalność osłabła i trzeba było czekać do wyzwolenia.
 

W 1945 roku obowiązki naczelnika objął Wójtowicz Antoni i pełnił tę funkcję przez 2 lata. Zastąpił go Pruś Piotr, który w 1948 zainicjował budowę remizy. Budowa trwała 6 lat, a prace w większości wykonali strażacy i mieszkańcy wsi. Budowę remizy zakończył Rębisz Stanisław. W okresie pełnienia funkcji naczelnika przez Rębisz Stanisława, przy poparciu komendanta Czuchary z Tarnobrzega jednostka otrzymała motopompę M-200 oraz motopompę M-800 z Fabryki Firanek w Skopaniu. W okresie gdy naczelnikiem został Beduch Franciszek obok remizy wybudowano budynek gospodarczy oraz zbiornik przeciwpożarowy. Gdy naczelnikiem został Pruś Paweł zakupiono maszynę do robienia dachówek. Członkowie OSP w 1960 roku wyprodukowali społecznie dachówkę na pokrycie całej remizy.

Dnia 3 sierpnia 1980 roku jednostka nasza obchodziła jubileusz 50-lecia swojej działalności. W tym czasie jednostka pozyskała wóz pożarniczy z motopompą, wężami i 600-litrową beczką na wodę oraz podręcznym sprzętem gaśniczym. W 1994 roku prezesem został Pruś Michał, a naczelnikiem Witas Bernard jednostka poczyniła starania o pozyskanie samochodu pożarniczego z beczką. Dokonano również przebudowy remizy wykonując garaż pod przyszły samochód. W dniu 30 marca 1994 roku jednostka otrzymała samochód pożarniczy marki STAR A26P.  w kolejnych latach dokonano modernizacji remizy. W 1998 roku przez kilka dni druhowie z naszej OSP brali udział w akcji przeciwpowodziowej na rzece Korzeń i Trześniówce.

W 1999 roku prezesem został ponownie Pruś Michał a naczelnikiem Magda Michał. Kolejnym prezesem OSP w Markach został Magda Michał a naczelnikiem Urbaniak Ludwik. W roku 2003 jednostka dostała samochód pożarniczy z autopompą i beczką o pojemności 2000 litrów wody.

W roku 2006 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym obowiązki prezesa przejął dh Witas Bernard a naczelnikiem został dh Mendocha Wiesław. Na zebraniu podjęto uchwałę w sprawie nadania jednostce sztandaru z okazji jubileuszu 75 –lecia jednostki. Uchwała ta zyskała poparcie wśród strażaków, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi. Tak też się stało dnia 30 lipca 2006 roku jednostka nasza obchodziła jubileusz 75-lecia, działalności z tej też okazji otrzymała sztandar.