Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Ochotnicza Straż Pożarna

ODDZIAŁ MIEJSKO-GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w Baranowie Sandomierskim

 


W skład oddziału wchodzą Ochotnicze Straże Pożarne: 
Baranów Sandomierski, Skopanie, Wola Baranowska, Knapy, Durdy, Marki, Kaczaki, Ślęzaki, Dąbrowica, Suchorzów, Siedleszczany, Dymitrów Mały, Dymitrów Duży.

 

Skład Zarządu Oddziału Gminnego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Baranowie Sandomierskim na lata 2016-2020 przedstawia się następująco:

Prezes –dh Jacek Hynowski
Wiceprezes – dh Grzegorz Ślęzak
Wiceprezes – dh Zdzisław Zarzycki

Wiceprezes – dh Michał Sączawa
Komendant Miejsko-Gminnego ZOSPRP – dh Józef Bereski
Sekretarz – dh Eugeniusz Durda
Skarbnik – dh Lesław Badawika
Członkowie prezydium druhowie:
Kazimierz Ślęzak, Józef Białek, Tomasz Magda, Tadeusz  Marek, Waldemar Chwieja, Ryszard Trela.

Członkowie zarządu, druhowie:

Iwona Walczyk, Jan Baran, Artur Ślęzk, Henryk RógLeszek Bęben, Ryszard Dudek, Józef Lewicki, Sączawa Marian, Marcin Lis, Łukasz Sipiora, Krzysztof Pitra, Henryk Ziętek, Grzegorz Chmielowiec, Zdzisław Nowak, Jacek Sawicki, Jan Bałata, Dawid Hyjek, Krzysztof Wójtowicz, Piotr Wodniowski, Eugeniusz Gnat.

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – dh Jan Pelczar
Wiceprzewodniczący – dh Paweł Rzeszut
Sekretarz – dh Sylwia Reczek

Członkowie Komisji Rewizyjnej– dh Wojciech Durda i dh Wiesław Mendocha

 

W roku 1921 utworzony został Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.  Oddział Miejsko- Gminny Związku OSP RP w Baranowie Sandomierskim prowadzi działalność nieprzerwanie po reaktywacji od 1956 roku . Zarząd działalność prowadzi na podstawie Statutu Związku. Występuje z wnioskami poprawy bazy OSP poprzez rozbudowy i modernizacje remiz. Podejmuje działania w zakresie pozyskiwania nowych samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego. Zarząd jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla gminnego, Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych, Gminnego Przeglądu Sprzętu Pożarniczego. Organizator szkoleń dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Członkowie Zarządu organizują i biorą czynny udział w obchodach Dnia Strażaka Św. Floriana, w uroczystościach Kościelnych, Obchodach Świąt Państwowych i imprezach lokalnych.

 

Za aktywny udział na rzecz umacniania bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i  gminy Baranów  Sandomierski  Oddział Miejsko – Gminny  ZOSP  RP dnia 31 maja 2009r został wyróżniony sztandarem.