Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

OSP w Dymitrowie Małym

Ochotnicza Straż Pożarna w Dymitrowie Małym

Rok założenia - 1900
Liczba osób w jednostce - 34

 

Zarząd OSP w Dymitrowie Małym:

Prezes                                       Lesław Badawika

Wiceprezes-naczelnik          Jacek Sawicki

Z-ca naczelnika                       Karol Babiński
Sekretarz                                 Wiesław Sadecki
Skarbnik                                   Krystian Kosztur
Gospodarz                              Damian Badawika

Kronikarz                                 Magdalena Kosztur
 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dymitrowie Małym została zorganizowana pod koniec XIX dla ochrony drewnianej zabudowy wsi i folwarku Dolańskich. Do walki z ogniem służyły drewniane wiadra, beczki na wodę, bosaki do rozrywania słomianych strzech. W roku 1895 jednostka brała udział w gaszeniu dużego pożaru Zamku w Baranowie, a w 1898 roku gaszeniu palącej się drewnianej zabudowy Rynku Baranowskiego. W 1907 roku jednostka stała się właścicielem dwukołowej sikawki typu II60 o numerach fabrycznych 415 wyprodukowanych przez Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne Budowy Wagonów i maszyn w Sanoku. Sikawka wraz i innym sprzętem przechowywana była w drewnianym pomieszczeniu, a wyznaczeni przez sołtysa gospodarze musieli użyczać koni na czas trwania akcji pożarniczych.

  Jednymi z bardziej zasłużonych dla jednostki naczelników i strażaków są:
- Lombara Franciszek
- Trębacz Jan - naczelnik 
- Lombara Julian
- Barszczewski Franciszek – naczelnik
- Serwon Władysław
- Panek Marian - prezes
- Panek Stanisław
- Serwan Waldemar – prezes
- Kochańczyk Eugeniusz – naczelnik
- Sawicki Tadeusz – prezes

Baza techniczna obejmuje murowana strażnicę z dwoma boksami garażowymi budowaną w latach 70-tych w czynie społecznym przez mieszkańców sołectwa.
Zagrożenia powodziowe z roku 1999 i 2001 przyczyniły się do przeorganizowania Jednostki, w Jednostkę umiejącą prowadzić działania w ratownictwie nawodnym i powodziowym. A dzięki pomocy komendy Miejskiej w Tarnobrzegu i osobistemu zaangażowaniu dh Edwarda Szlichty pozyskaliśmy w 2001 roku ponton z silnikiem zaburtowym, co pozwoliło na prowadzenie szkoleń strażaków motorowodnych – 12 dh, ratowników nawodnych – 7 dh. Zorganizowaliśmy  trzy ogólnogminne kursy na kartę pływacką dla dzieci i młodzieży – 160 osób. Organizujemy coroczne rejsy szkoleniowo –rekreacyjne na rzece Wiśle, Jeziorze Tarnobrzeskim, Zbiorniku Hańcza, a udział biorą strażacy, dzieci, młodzież  i inni mieszkańcy wyraża się to w ilości około 1700 osób przewiezionych naszymi łodziami. Jest to darem pracy społeczno-szkoleniowej wykonywanej przez strażaków Dymitrowa Małego.

Wyposażenie techniczne obejmuje samochód  terenowy marki HONKER, ponton z silnikiem zaburtowym, 2 łodzie aluminiowe z silnikami zaburtowymi -50KM, wojskowa łódź desantową 1 szt, oraz 3-osobową łódkę do nauki wiosłowania, pompa szlamowa, agregat prądotwórczy oraz przyczepkę pożarniczą ze stosowanym wyposażeniem.