Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Ważne adresy internetowe

WAŻNE STRONY INTERNETOWE

Ogólnopolski portal organizacji pozarządowych - www.ngo.pl


Wyszukiwarka organizacji pozarządowych i  pożytku publicznego w Polsce  http://bazy.ngo.pl/


Wyszukiwarka podmiotów organizacji pożytku publicznego -  Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Sądowy  - http://opp.ms.gov.pl/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej -  www.mpips.gov.pl


Serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - www.pozytek.gov.pl


Poradnik dla organizacji pozarządowych - http://poradnik.ngo.pl


Seria "Warto Wiedzieć Więcej" (3w*) Poradniki dla organizacji pozarządowych oraz badania środowiska NGO  - http://wydawnictwa.ngo.pl


informacje o ustawie o działalności pożytku publicznego, wolontariacie www.pozytek.ngo.pl


księgowość w organizacjach pozarządowych, podatkach i darowiznach www.ksiegowosc.ngo.pl


strona Stowarzyszenia Klon/Jawor (informacje dla organizacji pozarządowych, baza adresową organizacji) www.klon.org.pl


Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl


informacje m.in. o zatrudnieniu socjalnym i spółdzielniach socjalnych www.ekonomiaspoleczna.pl

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych - http://www.ofop.engo.pl/


Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT- http://www.splot.ngo.pl/


Fundusze strukturalne - http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/


Portal Funduszy Europejskich - http://www.efs.gov.pl/


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii -  www.narkomania.gov.pl


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - www.parpa.pl

Serwer dla organizacji pozarządowych -  www.most.org.pl

Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych - www.fip.ngo.pl

Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych http://www.si.podkarpackie.pl/Organizacje/K2/index.aspx