Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej

„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Informujemy, że Gmina Baranów Sandomierski zawarła umowę o powierzenie grantu pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa
w ramach Projekt pn. „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp
do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach. Gmina Baranów Sandomierski pozyskała dofinansowanie w kwocie 94.193,40 zł co stanowi
100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu na zakup 35 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
które posłużą uczniom z ubogich rodzin wielodzietnych uczęszczających do szkół gminnych w procesie zdalnego nauczania.
Wszystko po to, by umożliwić uczniom wykluczonym cyfrowo ze Szkół Podstawowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski korzystanie z edukacji wirtualnej.