Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

„Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Dąbrow

Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Dąbrowic

Przedmiotem operacji pn.: „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Dąbrowica służącej do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności – Dom Ludowy”  jest przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrowica.

 

Celem operacji jest: zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Dąbrowica

 

Operacja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy ze środków EFRROW na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Wartość zadania: 1 295 400,00 zł

Wysokość pomocy ze środków EFRROW: 79 479,00 zł