Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

"Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do ŚDK

"Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu"

Przedmiotem operacji jest zakup nagłośnienia, oświetlenia, projektora laserowego oraz foteli do Sali widowiskowej Środowiskowego Domu Kultury w Skopniu, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

 

Celem operacji jest: wzrost atrakcyjności regionu poprzez zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu

 

Operacja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy ze środków EFRROW na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 499 000,00 zł

Wysokość pomocy ze środków EFRROW: 317 513,00 zł