Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Siedleszczany

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany

Przedmiotem operacji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany” jest: budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, ogrodzeniem przepompowni i zasilaniem energetycznym przepompowni oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedleszczany.

 

Celem operacji jest: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców miejscowości Siedleszczany poprzez budowę i przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

 

Operacja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy ze środków EFRROW na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 2 037 502,52 zł 

Wysokość pomocy ze środków EFRROW: 1 054 033,00 zł