Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Plany i Strategie

prmbs - Plan rozwoju miasta Baranów Sandomierski
srmigbs - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
lprmigbs - Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
siirsiwbs20072013 - Strategia Informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Baranowie Sandomierskim na lata 2007 - 2013
suizp - Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

png - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski

sr- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2016-2022

srps - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów Sandomierski na lata 2014-2020

uu-k - Układ Urbanistyczno Krajobrazowy miasta Baranowa Sandomierskiego

SZIT TOF - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego

PZE - planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Baranów Sandomierski