Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Petycje

Zasady ogólne

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:
 
1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;
3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Petycję można kierować do Urzędu Miasta i  Gminy Baranów Sandomierski w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
 
Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
 
lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP
lub na adres poczty elektronicznej: urzad@baranowsandomierski.pl
lub na fax Urzędu Gminy: (015) 811 85 82
 
Petycję można również złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w godzinach pracy Urzędu.
 
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

 

Petycje

Nazwa dokumentu Autor/Adresat dokum Data wpisu
Wymiana systemów operacyjnych  z Windows XP na systemy posiadające wsparcie Producenta

Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

odpowiedź

11.04.2016
Realizacja  zadań związanych z poprawa efektywnosci energetycznej Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 18.08.2016
Przekazanie petycji do szkół Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski- przekazano szkołom z terenu gminy Baranów Sandomierski  05.10.2016

Zachowania standardów otwartości danych
Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 17.10.2016

Ewidencja sprzętu informatycznego
Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 18.10.2016

 

Czystsze powietsze

Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 31.10.2016
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 13.02.2017
"Podwórko Talentów NIVEA" 
 
Do Urzędu Miasta i Gminu Baranów Sandomierski
12.05.2017
"Wiarygodna  Firma"

Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

odpowiedź

05.09.2017
"Racjonalne żywienie w szkołach" Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 07.09.2017
"Podwórko Talentów NIVEA"

Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

odpowiedź 

13.03.2019
"Tańsze taryfy"

Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

odpowiedź

29.05.2019
"Polityka Zarządzania Konfliktu Interesów" Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
odpowiedź
23.08.2019
"Polska wolna od 5 G" Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 24.03.2020
Lokalna "tarcza antykryzysowa"

Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

odpowiedź

02.04.2020
Program dla zdrowia i dobra środowiska pod hasłem ,,Przygotujmy lepszy świat'' Do Urzędu Miasta i Gnminy Baranów Sandomierski przekazano szkołom z terenu gminy Baranów Sandomierski w 10.08.2020r. 01.10.2020
,,Akcja się gra się ma...'' Do Urzędu Miasta i Gnminy Baranów Sandomierski przekazano szkołom z terenu gminy Baranów Sandomierski w 26.10.2020r. 29.10.20202
"Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2" Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  

 

 

Pliki do pobrania

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna: Anna Smykla
Osoba publikująca: Anna Smykla
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2020-12-17
Data publikacji: 2020-12-17
Data modyfikacji: