Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Ogłoszenia

Jakość wody do spożycia

Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Ślęzaki treść

Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Baranów Sandomierski treść

Ograniczenie zużycia wody

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim w związku z utrzymującym się wysokimi temperaturami powietrza i ponadnormatywnym  poborem wody, zwraca się z prośbą do odbiorców wody, korzystających z gminnej sieci wodociągowej o ograniczenie zużycia wody do celów innych niż socjalno-bytowe (w szczególności do nawadniania gruntów).

Równoczesny pobór wody przez dużą ilość odbiorców, szczególnie w godzinach wieczornych mooże spowodować obniżone ciśnienie wody lub jej okresowe braki w pierwszej kolejności w miejscach wyżej położonych i na końcówkach sieci. 

Pliki do pobrania