Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Zagraniczne instytucje państwowe

 Polskie Placówki za Granicą  http://www.msz.gov.pl/index.php?page=1101902000

LIETUVOS GYVENTOJU GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO (Centrum Badania Eksterminacji i Ruchów Oporu na Litwie)http://www.genocid.lt/


ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY (ÚDV) Urząd Dokumentacji i Badania Zbrodni Komunizmu http://www.mvcr.cz/udv.html


DIE BUNDESBEAUFTRAGTE FÜR DIE UNTERLAGEN DES STAATSSICHERHEITSDIENSTES DER EHEMALIGEN DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK (BstU) - Instytut Gauckahttp://www.bstu.de


XX. SZÁZAD INTÉZET (Węgierski Instytut XX Wieku)http://www.xxszazadintezet.hu/


THE INSTITUTE FOR THE HISTORY OF THE 1956 HUNGARIAN REVOLUTION (Instytutu Historii Rewolucji Węgierskiej 1956 r.)http://www.rev.hu/


Library of Congress (Biblioteka Kongresu USA) http://lcweb.loc.gov


Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur http://www.stiftung-aufarbeitung.de/


Ústav pamäti národa http://www.upn.gov.sk