Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

informacje ogólne

Na terenie naszej Gminy funkcjonuje miejsce czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka. Miejsce to znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Baranowie Sandomierskim, gdzie na tą okoliczność przygotowano kojce. W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku Gmina Baranów Sandomierski podpisała umowę ze schroniskiem dla zwierząt „Strzelce” z siedzibą Strzelce 108, 28-220 Oleśnica. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy prowadzi Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy po uprzednim potwierdzeniu bezdomności zwierząt przez Sołtysa lub Policję. Po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy Urzędu odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się Gminny Zakład Użyteczności Publicznej po uprzednim zgłoszeniu zdarzenia przez Policję. Na teren Oczyszczalni Ścieków przyjmowane są tylko psy po interwencjach – nie ma możliwości, aby mieszkańcy sami przynosili i zostawiali tam zwierzęta.

 

Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy sprawuje lek. wet. Wojciech Bryg. Osoba, która na terenie Gminy natknie się na zwierzę poszkodowane w wypadku drogowym w pierwszej kolejności musi zgłosić zaistniałe zdarzenie do najbliższej jednostki Policji (dotyczy to zarówno zwierząt domowych, jak i gospodarskich, dzikich, kotów wolno żyjących i innych). W przypadku bezpośredniego zgłoszenia do lekarza, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do pokrycia kosztów podjętej przez lekarza weterynarii interwencji na własny koszt.