Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Starosta Krzysztof Pitra odebrał promesę na odbudowę infra-struktury zniszczonej w wyniku powodzi w latach 2010-2012

28-02-2014

Starosta Krzysztof Pitra odebrał promesę na odbudowę infra-struktury zniszczonej w wyniku powodzi w latach 2010-2012

 

 

Promesy wręczyła w czwartek, 27 lutego w Rzeszowie wojewo-da Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz dyrektor departamentu ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cy-fryzacji Zbigniew Śwircz. Łącznie podkarpackie samorządy otrzymają prawie 70 mln złotych na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wy-niku powodzi w latach 2010-2012. To kolejne środki z rezerwy celo-wej budżetu państwa dla gmin i powiatów z regionu. 40 mln zł trafi do 134 gmin i powiatów na usuwanie skutków powodzi, w tym na odbudowę i remonty dróg oraz mostów.
Pieniądze z tej puli, trafią między innymi do Powiatu Tarnobrze-skiego. – Otrzymaliśmy promesę na kwotę 910 tysięcy złotych. Pro-mesę przeznaczymy na remont mostu w miejscowości Dymitrow Duży na rzecze Babulówka. Pieniądze pozwolą nam realizować przyjęty na ten rok plan inwestycyjny. Liczymy, że w kolejnym rozdaniu promes, Powiat Tarnobrzeski także zostanie uwzględniony. Planujemy remont kilku odcinków nawierzchni dróg na terenie gminy Baranów Sandomierski – powiedział Krzysztof Pitra, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego.
Remont obejmie: wymianę nawierzchni mostu wraz z najazdami 50 m przed i za mostem, wymianę izolacji mostu, dozbrojenie filarów mostu wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych, remont przyczółków mostu wraz z umocnieniem skarp, wymianę konstrukcji stanowiącej ciągi piesze, wymianę barier energochłonnych na moście, regulację rzeki pod obiektem wraz z umocnieniem narzutem kamiennym (tak jak na moście przy zamku w Baranowie Sandomierskim.)
Ustrój nośny mostu w postaci belek żelbetowych pozostaje bez zmian. Projektowane jest jego wzmocnienie i poprawa estetyki.
Ponadto przewidziano remont dwóch  odcinków drogi Dymi-trów Mały - Dymitrów Duży
km 1+735 - 1+973 2+143 - 2+903.
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Tomasz Priuś
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2014-10-02
Data publikacji: 2014-10-02
Data modyfikacji: