Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

13-06-2014

Na sesji w Baranowie Sandomierskim w dniu 11czerwca 2014 roku Rada Miejska podjęła uchwały zaproponowane przez burmistrza Jacka Hynowskiego dotyczące wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki określonej pojemności, jak również uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Baranów Sandomierski. Najistotniejszą zmianą jest zmniejszenie wysokości opłaty miesięcznej dla tych, którzy zadeklarują zbiórkę odpadów w sposób selektywny , natomiast zostają w tej samej wysokości opłaty w przypadku zadeklarowania zbiórki odpadów w sposób nieselektywny. W gminie w dalszym ciągu będzie obowiązywał system opłaty uzależniony od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie i będzie się kształtował w sposób następujący:      

 

a)gospodarstwo 1 osobowe - selektywny 6 zł miesięcznie, nieselektywny 10 zł miesięcznie,      

 

b)gospodarstwo 2 osobowe-selektywny 11zł miesięcznie, nieselektywny 19 zł miesięcznie,

 

c)gospodarstwo 3 osobowe  - selektywny 16 zł miesięcznie, nieselektywny 27 zł miesięcznie,

 

d)gospodarstwo 4 osobowe - selektywny 21 zł miesięcznie, nieselektywny 33 zł miesięcznie,

 

e)gospodarstwo 5 osobowe – selektywny 25 zł miesięcznie, nieselektywny 38 zł miesięcznie,

 

f)gospodarstwo 6 osobowe – selektywny 28 zł miesięcznie, nieselektywny 42 zł miesięcznie,

 

g)gospodarstwo 7 osobowe i więcej –selektywny 32 zł miesięcznie, nieselektywny 48 zł.

 

Proporcjonalnie nastąpi też zmiana opłat dotyczących nieruchomości niezamieszkałych  na których powstają odpady komunalne.
      W związku ze zmianą wysokości opłat konieczna jest również zmiana deklaracji i złożenia jej do urzędu gminy . Uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2014 roku.
     Zmniejszenie opłat jest możliwe w wyniku przeanalizowania wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w tym głownie rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2014roku do 31 grudnia 2016 roku. W zakresie opłaty mieszczą się również koszty związane z dostarczenie pojemników na odpady zbierane w sposób nieselektywny i worki na odpady zbierane w sposób selektywny. Firma EKO-KWIAT , która wygrała przetarg  już w czerwcu dostarczy pojemniki i worki na odpady wraz z nowymi harmonogramami zbiórki odpadów dla mieszkańców gminy.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Tomasz Priuś
Osoba aktualizująca: Tomasz Priuś
Data wytworzenia: 2014-10-01
Data publikacji: 2014-10-01
Data modyfikacji: 2014-10-01