Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Kalendarium

Sesja Rady Miejskiej

2021-01-29 16:00 - 2021-12-29 18:00
Udział: Bezpłatny

 

W dniu 29 stycznia 2021 roku, tj. piątek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Przedstawienie przez Wojewodę Podkarpackiego, wraz z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego w 2021 roku;
 2. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2021 roku;
 3. udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
 4. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego;
 5. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego;
 6. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2021;

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

            - odczytanie opinii i wniosków Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania
            i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim,

- odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
w sprawie opinii Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim,

- dyskusja,

-  głosowanie nad projektem uchwały;

     g)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034;

     h)  zmieniająca  Uchwałę Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
             z dnia 15 stycznia 2019 roku, w sprawie zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej na               

             finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 1. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miastai Gminy Baranów Sandomierski

 

 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką spotkania: esesja

 

dodaj do mojego kalendarza google